Конкурс за награду Др Дане Жигић за 2018. г.

Конкурс за доделу Годишње награде

“Др Дане Жигић” за 2018. годину

На основу члана 4 и 7 Правилника о оснивању и додели

Годишње награде “Др Дане Жигић”.

 

Награда

се додељује за научне радове, студије,

текстове објављене у стручној и научној периодици,

монографије, публиковање научних и стручних

радове током 2018. године,

као и ангажовање у раду Секције на плану предлога и

реализације образовних програма, мултидисциплинарних

студија и истраживања и допринос унапређењу

опште медицине.

 

Рок за доставу пријава је: 31. март 2019. год.

Пријаве послати на адресу:

Српско лекарско друштво

Секција опште медицине

Џорџа Вашингтона 19/I, 11000 Београд, Србија

Тел. 011 3234 261- лок. 111

ompm@sld.org.rs

са назнаком: за Годишњу награду “Др Дане Жигић” за 2018. годину

 

Жири за доделу Награде:

Мр сц. др Милоранка Петров-Киурски

Прим. др Драгана Трифуновић Балановић

Прим. др Славољуб Живановић

 

Председник Научног одбора                                                           Председник

                Секције опште медицине СЛД,                                              Секције опште медицине СЛД,

             Мр сц. др Милоранка Петров-Киурски                                   Прим. др Невенка Димитријевић