Online тестови

Потврда коју аутоматски добијате када положите тест није правно ваљан документ. Потребан вам је СЕРТИФИКАТ-ПОТВРДА који Вам се исти шаље на Вашу адресу.

Услов за добијање бесплатне потврде-сертификата јесте да сте измирили годишњу чланарину за друштво. Уколико нисте члан СЛД-а, неопходно је да уплатите 4.000,00 динара за сваки сертификат.
Уплату извршити на т.р. 205-8041-21 са позивом на број акредитације теста и датумом полагања(пример: акредитација је А-1-1185/20, датум полагања: 09.08.2020, позив на број је 1185/2009082020)


Пријава

Регистрација

Да би сте се тестирали, потребно је да имате кориснички налог.