ЛЕОНАРДО EURACT КУРСЕВИ ЗА МЕНТОРЕ У ОПШТОЈ МЕДИЦИНИ У СРБИЈИ

 
Леонардо EURACT курсеви организују се од 2004. године. (EURACT- Европска Академија наставника у општој медицини). Ментори у општој медицини који заврше међунардоне Леонардо курсеве, са колегама у својим земљама организују курсеве за менторе у својим окружењима поштујући принципе спровођења овога Курса.
Курс за менторе у општој медицини - Леонардо EURACT курс - се у Србији спроводи од 2006 године, пошто су четири ментора из Србије делегирана да заврше међународни курс. У  току 2006. године било је организовано пет курсева и то: у фебруару у Поликлиници Клиничког Центра Србије у Београду, у јуну на Медицинском факултету у Новом Саду, у октобру у Поликиници Клиничког Центра Србије у Београду, потом у октобру у  Новом Саду на Медицинском факултету  и у децембру у Дому здравља у Ваљеву .
У току 2007. године у Србији одржана су четири Леонардо EURACT курса за менторе: у фебруару у Поликлиници Клиничког Центра Србије у Београду, у априлу на Медицинском факултету у Новом Саду, недељу дана касније у априлу у Дому здравља «Др Милутин Ивковић» у Београду и у новембру у Поликлиници Клиничког Центра Србије у Београду.
Преко 200 лекара опште медицине завршило је овај курс за менторе у општој медицини.
Поред лекара из Србије, и ментори из Црне Горе, Републике Српске и Републике Македоније су били учесници Леонардо курсева организованих у нашој земљи.
Курс се спроводи кроз 11 модула у којима је заступљен активан приступ учењу кроз кратка предавања, рад у малим групама, рад у тријадама, презентације групног рада и закључака група пленарно, дискусије и размене мишљења. Сусрети доктора опште медицине на Леонардо EURACT курсевима из различитих крајева Србије: Бача, Барајева, Бечеја, Беочина, Београда, Ваљева, Велике Плане, Вршца, Гроцке, Звечана, Змајева, Зрењанина, Кладова, Краљева, Крагујевца, Крушевца, Лазаревца, Лознице, Мерошине, Младеновца, Ниша, Новог Пазара, Новог Сада, Панчева, Пирота, Руме, Смедерева, Сопота, Сремске Митровице, Сремске Каменице, Суботице...и колега из иностранства: Републике Црне Горе, Републике Српске и Републике Македоније, представљају прилику за конструктивне разговоре и размене идеја у вези менторства и учења у општој медицини.
Лекар опште медицине који је завршио Леонардо курс за менторе у општој медицини, у следећем курсу може бити наставник и учити нове полазнике курса.
У току 2008. година планира се даље спровођење Леонардо EURACT курсева.
 
У Београду,                                                                                                        Подносилац извештаја:
27.12.2007.                                                                                                         Прим. мр сц мед. др Смиљка Радић,
                                                                                                                            специјалиста опште медицине
                                                                                                                            представник Србије у Већу EURACT-а