О нама

Основана је марта 1966. године на иницијативу др Драгољуба Урошевића и др Оливере Мијалковић као групе специјалиста опште медицине прве и друге генерације: др Спиридон Гикаса, др Јованке Мутавџић, др Ане Мутић-Трифуновић,  др Данета Жигића и др Лазара Бјелића.

Основна идеја је била да се преко Секције ради на побољшању улоге и положаја опште медицине у нашем здравственом систему.

Прва, оснивачка Скупштина Секције одржана је 23.03.1966. године у просторијама Српског лекарског друштва у улици Народног фронта број 1 у Београду.

Скупштини је присуствовало 30 специјалиста опште медицине.

Први председник Секције био је Спиридон Гикас(1966. – 1967. Г.), а затим су се низали  председници , сви са чврстом вером у оно што раде:

 •     прим. др  сц. мед.  Драгољуб Урошевић 1967. – 1975. г.,
 •     прим. др Властимир Јанковић 1975. – 1979. г.,
 •     прим. др Даница Козаревић 1979. – 1982. г.,
 •     прим. др Љубица Драгин 1982. – 1983. г.,
 •     прим. др Драгољуб Петровић 1983. – 1984. г.,
 •     прим. др  Даница Козаревић 1984. – 1986. г.,
 •     прим. др Драгољуб Иванковић 1986. – 1991. г.,
 •     прим. др Дејан Константиновић 1991. – 1998.г.,
 •     прим. др Мирјана Лапчевић 1998. – 2006. г.,
 •     прим. др Мирјана Мојковић 2006. - 2018. г.,
 •     прим.др Невенка Димитријевић 2018.-2020. г.,
 •     прим. Др Драгана Трифуновић Балановић 2020.-

 

  За 54 године постојања организовала је велики број стручних конференција, и са међународним учешћем, учествовала је у раду Савета WONCA-е. Чланица асоцијације AGPFM SEE од оснивања 2003. године, као један од оснивача.

 Секција опште медицине издаје свој часопис  „Општа медицина“ који је уписан у регистар средстава јавног информисања које води Министарство за информације Републике Србије. Часопис излази као двоброј, крајем априла и крајем септембра. Министарство за науку и технологију Републике Србије 1996. Године даје своје мишљење да је часопис „Општа медицина“ публикација од посебног интереа занауку. Главни и одгоговорни уредник часописа опште медицине, од 2008. Године је прим. др  сц. мед. Сузана Станковић.

 У свом настојању да помогне лекарима опште медицине, специјалистим опште медицине, у стицању нових практичних теоретских знања, Секција је јасно дефинисала циљеве у организовању континуиране медицинске едукације, акредитоване и поентиране од стране Лекарске коморе за добијање тј. Продужење лиценце. Сваки пројекат који се ради под покровитељством Секције опште медицине Српског лекарског друштва, било да је едукативног или истраживачког карактера, подржан је од стране Научног одбора и Етичког одбора Секције. То је гаранција квалитета у раду који желимо да понудимо свима који прихвате нашу сарадњу.

 Највеће признање које је Секција добила је повећање броја чланова и све већи број учесника на стручним кенференцијама и едукативним семинарима у организацији Секције.

 

 Свим својим члановима се захваљујемо на поверењу и нудим још успешнију сарадњу.

 

Председништво Секције опште медицине

Српског лекарског друштва.