Континуирана медицинска едукација
акредитовани скупови

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Зајечар

(значај изабраног лекара и грађана за рану дијагнозу и успешност лечења запаљенског артритиса)
16.03.2019. u 09.45 часова, Дом здравља Зајечар

Опширније ...
image01

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Нови Сад

(значај изабраног лекара и грађана за рану дијагнозу и успешност лечења запаљенског артритиса)
14.03.2019. u 17.00 часова, Дом здравља Нови Сад

Опширније ...
image01

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Чачак

(значај изабраног лекара и грађана за рану дијагнозу и успешност лечења запаљенског артритиса)
20.03.2019. u 13 часова, Дом здравља Чачак

Опширније ...
image01

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Ужице

(значај изабраног лекара и грађана за рану дијагнозу и успешност лечења запаљенског артритиса)
23.03.2019. u 09.45 часова, Дом здравља Ужице

Опширније ...
image01

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Алексинац

(значај изабраног лекара и грађана за рану дијагнозу и успешност лечења запаљенског артритиса)
29.03.2019. u 14 часова, Дом здравља Алексинац

Опширније ...
image01

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Суботица

(значај изабраног лекара и грађана за рану дијагнозу и успешност лечења запаљеног артритиса)
27.02.19. u 14 часова, Дом здравља Суботица

Опширније ...
image01

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Чачак

(значај изабраног лекара и грађана за рану дијагнозу и успешност лечења запаљеног артритиса)
23.02.19. u 14 часова, Дом здравља Чачак

Опширније ...
image01

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Смедерево

(значај изабраног лекара и грађана за рану дијагнозу и успешност лечења запаљеног артритиса)
21.02.19. u 14 часова, Дом здравља Смедерево

Опширније ...
image01

Етика у ординацији изабраног доктора

14. 2. 2019. године у 13 часова, ДЗ "Др Ђорђе Ковачевић"Лазаревац,

Опширније ...
image01

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Зајечар

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Нови Сад

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Чачак

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Ужице

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Алексинац

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Суботица

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Чачак

Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Смедерево

Етика у ординацији изабраног доктора