Зборници сажетака

Зборник сажетака са XII Конгреса лекара Oпште Медицине Србије 2023.

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Конференције лекара Oпште Медицине Србије 2022.

Преузмите
image01

Зборник сажетака са XI конгреса лекара Oпште Медицине Србије 2021.

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Десетог конгреса лекара опште Медицине Србије 2019.

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Деветог конгреса лекара опште Медицине Србије 2018.

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Осмог конгреса лекара опште медицине Србије 2017.

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Седмог конгреса лекара опште медицине Србије 2016.

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Шестог конгреса лекара опште медицине Србије 2015.

Преузмите
image01

4th Conference of Association of Family physicians(AGPFMSEE)

Ljubljana 2015.

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Петог конгреса лекара опште медицине Србије 2014.(Други део)

Други део.

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Петог конгреса лекара опште медицине Србије 2014.

од 2. до 5. октобра 2014., Дом гарде у Топчидеру, Београд, Србија

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Четвртог конгреса Опште медицине Србије

19. - 22. септембра 2013., Златибор

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Трећег конгреса опште/породичне медицине земаља Југоисточне европе AGP/FMSEE .

април, 2013., Београд

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Трећег конгреса Опште медицине Србије

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Другог конгреса опште медицине Југоисточне европе - II Kong AGPF SEE

новембар 2011. - Пловдив, Бугарска

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Другог конгреса Опште медицине Србије

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Првог конгреса Опште медицине Србије

Септембар 2010. године

Преузмите
image01

Зборник сажетака са 2. конгреса Опште/породичне медицине земаља Југоисточне европе AGP/FMSEE .

април 2010. Анталија, Туркска

Преузмите
image01

Зборник сажетака XXX Конференције опште медицине

(.pdf, 10Mb)

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Конференције земаља југоисточне Европе - Охрид 2009

(.pdf, 1.26Mb)

Преузмите
image01

Зборник сажетака са 29. Конференције Опште Медицине-Копаоник

(.pdf, 2.6Mb)

Преузмите
image01

Зборник сажетака са 28. Конференције Опште Медицине-Копаоник 2007.

28. септембра - 2. октобра 2007. године

Преузмите
image01

Зборник сажетака са 27. Конференције Опште Медицине-Копаоник 2006.

Преузмите
image01

Зборник сажетака са 26. Конференције Опште Медицине-Златибор 2005.

Преузмите
image01

Зборник сажетака са 25. Конференције Опште Медицине-Златибор 2004.

Преузмите
image01

Зборник сажетака XXIV Конференције опште медицине - Нови сад 2003.

Преузмите
image01

III Конгрес лекара опште медицине Југославије - Врњачка Бања 2002.

Преузмите
image01

Зборник сажетака XXIII Конференције опште медицине - Крушевац 2001.

Преузмите
image01

Зборник сажетака XXII Конференције опште медицине - Зајечар 2000.

(.pdf, 5.9Mb)

Преузмите
image01

Зборник сажетака са Петог конгреса лекара опште медицине Србије 2014.