Линкови

From Founding Fathers of Quality Tools towards the Recent Rivalry between Assurance and Improvement: 25 Years of EQuiP Service (1991-2016)

Преузмите
image01

Od osnivača alata kvaliteta ka nedavnom rivalstvu izmedju osiguranja i poboljšanja:25 godina EQuiP-a (1991-2016)

Преузмите
image01

Пријава нежељених дејстава лекова

кликнете на : farmakovigilanca- па кликнете на : пријава нежељене реакције на лек. При дну текста имате ознаку W за фајл у Wordu који ћете кликнути и отворити и попунити а потом послати на адресу ncf@alims.gov.rs

Опширније ...
image01

Васко де Гама Покрет Србије

Радна група младих лекар Опште Медицине (на специјализацији из ОМ/ПМ и 5 год. након специјализације из ОМ/ПМ)

Опширније ...
image01

Министарство здравља Републике Србије

Опширније ...
image01

Балинт друштво Србије

Опширније ...
image01

Српско лекарско друштво

Опширније ...
image01

ABC of complementary medicine

Опширније ...
image01

EGPRN

Европска мрежа за истраживања у општоj медицини

Опширније ...
image01

WONCA

Светско удружење лекара породичне медицине
(World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians)

Опширније ...
image01

EURACT

Европска академија наставника у општој медицини је организација у оквиру WONCA (Светско удружење лекара породичне медицине),
која се бави едукацијом

Опширније ...
image01

Лекарска комора Србије

Опширније ...
image01

Пријава нежељених дејстава лекова

Васко де Гама Покрет Србије

EGPRN

WONCA

EURACT