У ОКВИРУ ПРЕДКОНГРЕСНИХ АКТИВНОСТ - АКРЕДИТОВАНИ ТЕСТ

 У ОКВИРУ ПРЕДКОНГРЕСНИХ АКТИВНОСТИ, ПОЗИВАМО  УЧАСНИКЕ КОНГРЕСА ДА НА ДАН СВЕЧАНОГ ОТВАРАЊА, 24.09.2015.ГОД. У 16,00 САТИ ДОЂУ У ДОМ ГАРДЕ ( АНЕК САЛА) НА

АКРЕДИТОВАНИ ТЕСТ

А-1-2525/14  (5 бодова )

„Комуникацијске вештине у раду лекара опште медицине“

Доц.др Виолета Зубанов, Факултет за спорт и туризам, Нови Сад

 

 

ПРИСТУП  ЛИТЕРАТУРИ

Књиге је могуће набавити у боље снабдевеним књижарама, осим 1 (Библиотека Факултета за спорт и туризам-тимс, Нови Сад) и 2. (Доступноу електронској верзији на: Боок.Фи.орг).

1. Чанак, Н. (2011). Комуникологија и тимски рад. Нови Сад:Факултет за спорт и туризам.

2. Hartley, P.& Bruckmann, C. (2007). Business Communication.(Доступноу електронској верзији на: Book.Fi.org)

3. Hall, J. A. & Knapp, M. L. (2010). Невербална комуникација у људској интеракцији.Загреб: Наклада Слап

4.Големан, Д. (2007). Емоционална интелигенција у послу. Загреб:Мозаик књига

5. Томић, З. (2003). Комуникологија. Београд: Чигоја штампа

                                 

Пре решавања теста биће одржано предавање  (предавање у трајању од 90 минута )