ОБАВЕШТЕЊЕ О ``БЛЕД КУРСУ``

Од 04.04 – 06.04.2008. год. у организацији секције Опште медицине Српског лекарског друштва, Словеначког удружења породичне медицине подпомогнутог од стране Универзитета у Љубљани и Марибору и EURACTA, на Златибору, у хотелу “Мона“ одржаће се „БЛЕД КУРС” са темом:
„Учење и подучавање о јачању улоге пацијента у општој медицини-породичној медицини„.
          Циљ курса је рад на јачању улоге пацијента (принцип који се развија у већини система здравствене заштите на западу).
           То значи да пацијент познаје своје стање, да је информисан о својој болести и да је спреман да преузме одговорност за своје здравље, да учествује у доношењу медицинских одлука, а да се његове потребе све више поштују од професионалних здравствених радника. Према томе, јачање улоге пацијента представља мост који спаја два основна принципа опште и породичне медицине: оријентисаност на личност пацијента и холистички приступ. Осим тога, јачање улоге пацијента се може посматрати као нови оквир у односима пацијент-лекар и као мера за побољшање квалитета система здравствене заштите.
После курса, полазник би морао да зна:
·        Могућности и начине за јачање улоге пацијента
·        Да схвати разлоге за јачање улоге пацијента (и програме вођења случајева)
·        Да зна како да оцени ефекте јачања улоге пацијента у различитим програмима вођења пацијента
·        Да прихвати да је јачање улоге пацијената начин да се побољша квалитет здравствене заштите
·        Да поштује тешкоће у оцењивању ефеката јачања улоге пацијента
·        Да вреднује све већу важност одговорности пацијента за своје здравље
·        Да разуме да студенти медицине и специјализанти морају да уче о јачању улоге пацијента.
Сертификат ће се вредновати за лиценцу
 
Курс ће се организовати за 60 лекара који се пријаве до 20.марта 2008.год. Секретаријату СЛД, (Нини), тел.011 3346-963 и уплате котизацију од 20.000 дин. (за смештај у двокреветној соби) или 26.000 дин. (за смештај у једнокреветној соби) на текући рачун Секције опште медицине СЛД, 205 -8041-21, позив на бр. 814.
 
Котизација подразумева превоз аутобусом од Београда до Златибора и назад, смештај у хотелу Мона, са коришћењем свих садржаја које хотел има у понуди од 04.04. -06.04., учешће на Курсу и пратећи штампани материјал, као и Сертификат.