Програм

  XVIII Конгрес лекара Србије

и

VII Конгрес лекара опште медицине

са међународним учешћем

 

П Р О Г Р А М

 

29. 09.2016.у 19.00 часова     Свечано отварање Конгреса

Конгресна сала хотела Мона Златибор

 

 

30. септембар 2016. године, сала А

 

О одабраним проблемима из праксе

Модератор: Прим.др Невенка Димитријевић

09,00 – 09,20

Неалкохолна болест масне јетре и метаболички синдром

Проф. др Оливера Батић-Мујановић

09,20 -  09,40

Синдром полицистичних оварија и улога Метформина у модерној терапији

Проф. др Азијада Беганлић

Доц.др Семира Херенда

 

09,40 -  10,00

Најчешћи проблеми при  увођењу инсулинске терапије

Прим.др Мирјана Мојковић

10,00 – 10,20

Стрес као ризико фактор

Проф. др Азијада Беганлић

Асист. др Сенада Селмановић

10,20– 10,40

Улога Катедре за примарну здравствену заштиту и јавно здравље Медицинског факултета Фоча у развоју клиничких вештина специјализаната и специјалиста породичне медицине.

Проф. др Маја Рачић,

Др Сребренка Кустук

10,40 – 11,00

Улога изабраног лекара у процесу ране дијагностике и лечења деменције и подршке породици

Мр сц.мед.др Горица Ђокић

11.00-11.30

                                         Пауза

Модератор: Прим др Мирјана Мојковић

11.30- 12.00

Паркинсонова болест:  више од поремећаја моторике.

 

Академик Владимир Костић

12.00-12.30

Алцхајмерова болест: колико рано можемо да поставимо дијагнозу

Проф. др Елка Стефанова

 

 

13.00-18.00

 

 

 

Комерцијални програми

 

 

 

 

 

30. септембар 2016. године, сала Б

 

Савремени принципи дијагностике и лечења малигних болести

Модератор:  Мира Киш-Вељковић

8.30 - 8.50

Мултидисциплинарни приступ онкологији

Доц. др Марина

Никитовић

8.50 - 9.10

Принципи онколошке дијагностика

Асист. др Мирјан Надрљански

9.10 - 9.30

Принципи онколошке хирургије

Проф. др Радан Џодић

 

9.30 - 9.50

Принципи радијационе онкологије

Доц. др Весна Плештинац-Радосављевић

9.50 - 10.10

Принципи хемио и хормоно терапије

 

Прим др Даворин Радосављевић

10.10 - 10.30

Принципи имунолошке терапије      

Прим. др Нада Бабовић

 

10.30 - 11.50

Принципи супортивне терапије        

Научни саветник др Снежана Бошњак

10.50 - 11.00

Дискусија

 

11.00 - 11.30

Пауза

 

 

 

Модератор: прим.др  Милоранка Петров-Киурски

 

13.00-14.00

Молекуларна генетика као основа за персонализовану медицину у 21. веку

Научни саветник др сц Соња Павловић,

 

 

14.00-17.00

Радионице

 

 

 

 

 

 

 

 

30. септембар 2016. године, сала Ц

Савремени ставови о одабраним темама

Модератор: Прим.др Мирјана Мојковић и проф. др Недељко Радловић

8.00-8.30

 Вакцинација

Проф. др Зоран Радовановић

8.30-8.50

 Витамин Д у светлу савремених сазнања

Проф. др Недељко Радловић

8.50-9.10

 Бронхијална астма у дечјем добу 

Проф. др Анђелка Стојковић

9.10-9.30

 Дискусија

 

9.40-11.00

 Усмена саопштења по избору Научног одбора

Модератор:
Прим. др Сузана Станковић,
Прим.мр сц.др Снежана Стојановић Ристић

11.00-11.30

Пауза

11.30 - 12.30

Пленарна предавања у сали А и Б

12.30 – 13.00

Пауза

 

13,00 – 14.00

Радионица:

Ултразвучна дијагностика у 21. веку

Прим. др Мира Киш-Вељковић

Прим.мр сц. др Снежана Ристић

14.00 – 15.30

Радионица:

Вођење пацијента са метаболичким синдромом у ординацији лекара опше медицине

Прим. др Сузана Станковић,

Прим. Др Драгана Трифуновић-Балановић

Прим.др Мирјана Мојковић

15.30 – 15.50

EURACT – учење и подучавање у општој медицини

Прим. др Мира Киш-Вељковић

Проф. др Маја Рачић

15.50 – 16.05

Интеракције лекова - интернет претраживање

Прим. др Славољуб Живановић

16.05 – 16,15

Истраживање у општој медицини: колико користимо интернет комуникацију?

Прим. др Славољуб Живановић

 

 

 

 

 

 

30. септембар 2016. године, сала Д

 

Дијабетес мелитус и метаболички синдром I

 

Модератор: Прим.мр.сц . др Снежана Ристић

 

9.00-9.30

Метаболички синдром, гојазност и дијабетес: поглед у 2016

Академик Драган Мицић

9.30-9.50

Дијагноза дијабетеса: нови приступи

Проф. др Александар Ђукић

9.50-10.10

Терапија хипергликемије: садашње стање

Академик Небојша Лалић

10.10-10.30

Савремена терапија дислипидемија у дијабетесу

Проф. др Катарина Лалић

10.30-10.50

Савремена терапија хипертензије у дијабетесу        

Проф. др Александра Јотић

10.50-11.00

Дискусија

 

11.00-11.30

Пауза

11.30 -12.30

Пленарна предавања у сали А и Б

 

12.30-13.00

Пауза

Дијабетес мелитус и метаболички синдром II

 

Модератор: Прим.др Милица Илић

 

15.00-15.20

Методе процене распореда масног ткива и значај у дијабетесу

Проф. др Едита Стокић

15.20-15.40

Макроваскуларне компликације: рани маркери

Проф. др Радивоје Коцић

15.40-16.00

Масна јетра: значај у дијабетесу

Проф. др Милица Пешић

 

16.00-16.20

Микроваскуларне компликације и неуропатске компликације: рани маркери 

Проф. др Слободан Антић

16.20-16.40

Дијабетесно стопало 

Проф. др Драган Тешић

 

16.40 –17.00

Дијабетес и трудноћа

Доц. др Милена Митровић

 

17.00-17.30

Дискусија и закључци симпозијума

Академик Небојша Лалић

 

 

 

 

1. октобар 2016. године, сала А

 

 

Модератор: Прим.др сц.мед. Сузана Станковић

 

09,00 – 09,30

Пацијент-лекар:  интернет комуникација

Доц. др Виолета Зубанов

09,30 – 10,00

Учење уз филмове

Проф. др Залика Клеменц

10,00– 10,20

„Без мозга нема секса“, неуротрансмитери везани уз љубав и храна којом можемо побољшати и зачинити ту љубав

Др сц.Нина Башић Марковић

10,20 – 10,40

Изазови сексуалности у контексту професионалног деловања. 

Проф. др Силвана Чеко-Јуришић

10,40 – 11,00

Здраво старити

Доц. др Ксенија Тушек-Бунц

11.00-11.30

Пауза

 

Модератор: Прим.др Даринка Пуношевац

 

11.30- 12.30

Биолошка терапија малигних болести

Научни саветник др Гордана Коњевић

12,30 – 12,50

Континуирана медицинска едукација лекара примарне здравствене заштите

Доц. Др Заим Jатић

 

 

13.00-18.00

 

 

 

 

 

Комерцијални програми

 

17.30 – 18.00

Закључци Конгреса и свечано затварање 

пленарно

 

 

 

20.00 – 23.00     Дружење уз музику   Ноћни клуб  Вендом

  1. октобар 2016. године, сала Б

 

Малигне болести у пракси

 

Модератор: Прим. мр сц.др Снежана Ристић

 

8.30-8.50

Примарна превенција

Асист. др Ана Јовићевић

8.50-9.10

Скрининг рака дојке

Проф. др Зорица Милошевић

9.10-9.30

Биопсија лимфних чворова стражара

Доц. др Иван Марковић

 

9.30-9.50

Савремене радиотерапијске технике

Доц. др Марина Никитовић

 

9.50-10.00

Дискусија

 

10.00-10.20

Наслеђе и рак

           

Научни саветник др Мирјана Бранковић Магић

10.20-10.40

Принципи психоонкологије

Марија Андријић, психолог

 

10.40-11.00

Психосоцијална подршка      

др Светлана Берат

 

11.00-11.20

Дискусија

 

11.10-11.30

Пауза

 

11.30-12.30

Пленарно предавање у сали А

 

 

 

Модератор: Прим.др Невенка Димитријевић

 

13.00-14.00

Пет скенер у дијагностици и терапији малигних болести                                 

Асист. др Силвија Лучић

 

 

14.00-18.00

 

 

 

 

 

Комерцијални програми

 

       

 

 

 

  1. октобар 2016. године, сала Ц

Радионице

 

08,00 –09,00

Балинт групе: водитељ

Прим мр сц. Др Мара Вучуревић

Др Мирјана Тасић Стојановић

09,00 – 09,40

Интеракције и нежељена дејства лекова

Прим.мр сц.Милоранка Петров-Киурски,

прим.др Славољуб  Живановић, 

09,40 – 10,20

Физикална медицина и рехабилтација: видови лечеља, индикациона подручја

Прим.дрмр сц Милоранка Петров Киурски

Др Марија Гарић

10.20 – 11,00

Комуникација код старих на палијативној нези

Прим.др Љубин Шукриев

Др Марта Тундзева

11.00 – 11.30

Пауза

11.30 - 12.30

Пленарна предавања у сали А

 

 

13.00 – 14.00

Пленарна предавања у сали  Б

 

 

Дијагностика и терапија водећих малигних болести у Србији

 

 

Модератор:Прим.мр сц. др Златка Марков

 

14.00-14.20

Рак дојке

           

Проф. др Слађана Филиповић

14.20-14.40

Рак грлића материце

           

Проф. др Предраг Саздановић

14.40-15.00

Рак дебелог црева      

Проф. др Милан Бреберина

15.00-15.20

Рак плућа       

Проф. др Драгана Јовановић

15.20-15.40

Нузпојаве терапије рака плућа

Проф. др Невена Сечен

Болести деце и одраслих

 

 

Модератор:проф.др Недељко Радловић и
                 проф. др Радован Богдановић

 

16.00-16.20

Социјалне детерминанте здравља и епигеном.

Проф. др Радован Богдановић

16.20-16.40

Хронични вирусни хепатитис

Проф. др Драган Делић

16.40-17.00  

Трансплантација – једино право решење у замени бубрежне функције

Проф. др Зоран Крстић

17.00-17.20

Хронични отитис

Проф. др Драган Данкуц

17.20-17.40

Интраутерусно и неонатално програмирање метаболичког синдрома

Проф. др Саша Живић

17.40-18.00

Дискусија

 

 

 

 

1. октобар 2016. године, сала Д

Дијабетес

(Округли сто: Ендокринолошка, Педијатријска и Секција опште медицине)

 

Модерарор: Прим.др Мира Киш-Вељковић

 

8.00-8.20

Терапијске препоруке у дијабетесу: место и значај

Академик Небојша Лалић

8.20-8.40

Терапија оралним агенсима

Академик Драган Мицић

8.40-9.00

Инсулинска теапија: значај прандијалне регулације гликемије

Проф. др Александра Јотић

9.00-9.20

Инкретински концепт: улога GLP-1 рецептор агониста

Проф. др Катарина Лалић

9.20.9.40

Специфичности терапије дијабетеса у деце и долесцената

Проф. др Силвија Сајић

9.40-10.00

Терапија дијабетеса: поглед са примарног нивоа здравствене зашштите

Доц. др Катарина Ставрић