EURACT Блед курс „УЧЕЊЕ И ПОДУЧАВАЊЕ О БУДУЋЕМ РАЗВОЈУ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ “

КУРС СЕ ОДЛАЖЕ ЗБОГ БОЛЕСТИ ПРЕДАВАЧА!

EURACT  Блед курс на тему :   

УЧЕЊЕ И ПОДУЧАВАЊЕ О БУДУЋЕМ РАЗВОЈУ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ

 (TEACHING AND L EARNING ABOUT FUTURE DEVELOPMENT IN FAMILY MEDICINE)

 одржаће се  03.06.2017. год. у свечаној сали Српског лекарског друштва, ул Краљице Наталије бр. 1 са почетком у 09,00 часова

 

Без котизације акредитован  као национални курс прве категорије под бр.  А-1-1063  са 6 бодова за учеснике

Пријављивање на тел. +381 11 32 34 450 или +381 64 674 8668, код Сенке Миљеновић

 

(сатница, теме и предавачи)

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

 

                                        03.06.2017

 

 

09,00 -09,30

Упознавање са Курсом

предавање

пленарно

Прим.др Мира Киш-Вељковић

09,30- 10,15

Opening our eyes to Global Health:  A philosophy of universal values

Отворимо очи ка глобалном здрављу: филозофија  универзалних вредности

 

 

Предавања пленарно

Доц.др Матилда Војновић

 

10,15 – 11,45

Рад у групама       

Радионица

 

Доц.др Матилда Војновић

Др Дијана Филиповић

Прим.др Мира Киш-Вељковић

11,45-12,00

Дискусија

пленарно

 

12,00-12,30

Пауза

 

 

12,30-13.15

The new role of the family in family medicine

“Нова улога породице у породичној медицини“

Предавања пленарно

Др Дијана Филиповић

13,15 – 14,00

                   Пауза за ручак

 

 

14,00 -15,30

Рад у групама       

Радионица

 

Доц.др Матилда Војновић

Др Томислав Трећаков

Прим.др Мира Киш-Вељковић

15,30-16,15

Teaching future family doctors:
how does vocational training need to adapt?

 „Подучавање будућих доктора ПМ, како прилагодити специјализацију

 

предавање  пленарно

Др Томислав Трећаков

16,15-16,30

Пауза

 

 

16,30-17,30

Рад у групама

Радионица

 

Доц.др Матилда Војновић

Др Дијана Филиповић

Прим.др Мира Киш-Вељковић 

17,30 18,00

 

Coping with the challenges of future in FM

Суочавање са изазовима будућности ПМ

 

предавање  пленарно

Прим  Др . Мира Киш-Вељковић

 

18.00 – 18,30

Дискусија

пленарно

 

18,30-19,30

Презентација идеја радних група“

 

Рад у групама

Припрема финалног модула

19,30-20,00

Завршни извештаји са рада у групама

  пленарно

 

20,00-20,30

Повратна информаци

пленарно

Оцена и мишљење учесника

20,30

“Завршетак курса“