Блед курс: Учење и подучавање о будућем развоју Породичне медицине

Кур ће се одржати 3. марта 2018. у просторијама СЛД, Џорџа Вашингтона 19. Курс је акредитован А-1-1063/17 и доноси слушаоцима 6 бодова. 

Присуство курсу је бесплатно.

Пријаве у секретаријату СЛД.

 

УЧЕЊЕ И ПОДУЧАВАЊЕ O BUDUĆEM RAZVOJU PORODIČNE MEDICINE

(TEACHING AND LEARNING ABOUT FUTURE DEVELOPMENT IN FAMILY MEDICINE)

(satnica, teme i predavači)

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

 

03. 03. 2018

 

 

09,00 -09,30

Упознавање са Курсом и посета музеју СЛД-а

предавање

пленарно

Прим.др Мира Киш-Вељковић

09,30- 10,15

Opening our eyes to Global Health:  A philosophy of universal values

Отворимо очи ка глобалном здравлју: филозофија  универзалних вредности

 

 

Предавање пленарно

Доц.др Матилда Војновић

 

10,15 – 11,45

Рад у групама       

Радионица

 

Доц.др Матилда Војновић

Др Дијана Филиповић

Прим.др Мира Киш-Велјковић

11,45-12,00

Дискусија

пленарно

 

12,00-12,30

Пауза

 

 

12,30-13.15

The new role of the family in family medicine

“Нова улога породице у породичној медицини“

Предавања пленарно

Др Дијана Филиповић

13,15 – 14,00

                   Пауза за ручак

 

 

14,00 -15,30

Рад у групама       

Радионица

 

Доц.др Матилда Војновић

Др Томислав Трећаков

Прим.др Мира Киш-Велјковић

15,30-16,15

Coping with the challenges of future in FM

Суочавање са изазовима будућности ПМ

предавање  пленарно

Др Томислав Трећаков

16,15-16,30

Пауза

 

 

16,30-17,30

Рад у групама

Радионица

 

Доц.др Матилда Војновић

Др Дијана Филиповић

Прим.др Мира Киш-Велјковић 

17,30 18,00

Teaching future family doctors:
how does vocational training need to adapt?

 „Подучавање будућих доктора ПМ, како прилагодити специјализацију"

предавање  пленарно

Прим  Др . Мира Киш-Велјковић

 

18.00 – 18,30

Дискусија

пленарно

 

18,30-19,30

Презентација идеја радних група“

 

Рад у групама

Припрема финалног модула

19,30-20,00

Завршни извештаји са рада у групама

  пленарно

 

20,00-20,30

Повратна информаци

пленарно

Оцена и мишљење учесника

20,30

“Завршетак курса“