Списак прихваћених радова

IX Конгрес лекара опште медицине Србије
са међународним учешћем
Златибор, хотел Мона, 27.09 - 30.09.2018.
 
 
Теме:
1. Фактори ризика за когнитивне поремећаје
2. Терапија бола у општој медицини
3. Рационално прописивање антибиотика
4. Разно
 
 
Прва тема
Фактори ризика за когнитивне поремећаје
 
Постер презентација
1. КОРЕЛАЦИЈА ПРОЦЕСА СТАРЕЊА И НИВОА КОГНИЦИЈЕ У ГЕРИЈАТРИЈСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ
Сунчица Станков
Дом здравља Нови Сад, Одељење: Општа медицина, Србија
 
Усмена презентација
11. ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС И МЕНТАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈИ
– МНОШТВО ПИТАЊА, НЕКОЛИКО ОДГОВОРА
Марина Фишековић Кремић, Горан Трајковић*, Александра Јешић, Александра Косојевић, Селена Николић, Мирјана Стевић,
Мирјана Милијановић
Дом здравља Нови Београд, Одељење: Општа медицина, Београд, Србија
*Медицински Факултет Универзитета у Београду, Kатедра за медицинску статистику и информатику, Београд, Србија
 
Усмена презентација
16. АТРИЈАЛНА ФИБРИЛАЦИЈА КАО ФАКТОР РИЗИКА
ЗА КОГНИТИВНО ОШТЕЋЕЊЕ
Ана Лончар, Ана Прица
Дом здравља Нови Београд, Одељење: Општа медицина, Београд, Србија
 
Постер презентација
21. МОГУЋИ ФАКТОРИ РИЗИКA ЗА ДЕМЕНЦИЈУ ALZHEIMER
Јелена Драгићевић1, Лела Михајловић Јовановић1, Владана Антонијевић2,
Марија Ђорђевић3
1Здравствени центар Књажевац, Одељење: Хитна служба
2Геронтолошки центар, Књажевац
3Дом старих ''Вила Катарина'', Књажевац, Србија
Постер презентација
22. МАЛА СКАЛА ПРОЦЕНЕ МЕНТАЛНОГ СТАЊА - ММСЕ
КАО ОБАВЕЗНИ ДЕО ПРЕГЛЕДА: ДА ИЛИ НЕ?
Јелена Драгићевић1, Лела Михајловић Јовановић1, Владана Антонијевић2,
Марија Ђорђевић3
1Здравствени центар Књажевац, Одељење: Хитна служба
2Геронтолошки центар, Књажевац
3Дом старих ''Вила Катарина'', Књажевац, Србија
 
Постер презентација
26. КАРДИОВАСКУЛАРНА ОБОЉЕЊА КАО
ФАКТОРИ РИЗИКA ЗА ДЕМЕНЦИЈУ
Лела Михајловић Јовановић1, Јелена Драгићевић2, Владана Антонијевић3,
Марија Ђорђевић4
1Поликлиника ''Здравље и здрав живот'', Одељење: Психијатрија,
 2Здравствени центар, Књажевац
3Геронтолошки центар, Књажевац
4Дом старих ''Вила Катарина'', Књажевац, Србија
 
Постер презентација
28. КОГНИТИВНИ ПОРЕМЕЋАЈИ
- ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Љиљана Ђуровић,  Данијела Ђоковић, Снежана Кнежевић
Дом здравља Краљево, Србија
 
 
Друга тема
Терапија бола у општој медицини
 
Усмена презентација
14 ТЕРАПИЈА БОЛА КОД ОСОБА СА ЛУМБАЛНИМ БОЛНИМ СИНДРОМОМ И МЕДИЈАЛНОМ ХЕРНИЈАЦИЈОМ
Звездана Антић1, Јелена Терзић1, Татијана Богдановић1, Марија Орловић1,
Зоран Антић2, Горан Видић2, Марија Миљковић3
1Дом здравља Алексинац, Одељење: Хитна помоћ
2Општа болница Алексинац, Ортопедија
3Општа болница Алексинац, Интерно одељење, Србија
 
Постер презентација
37. ЛУМБАЛНИ СИНДРОМ У ОРДИНАЦИЈИ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА
- ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Љиљана Ђуровић, Стојанка Ратковић
Дом здравља Краљево, Србија
Постер презентација
44. ТЕРАПИЈА БОЛА У ОПШТОЈ МЕДИЦИНИ
Драгана Валент,  Јасмина Сладић
Дом здравља Шид, Одељење: Медицина рада
Дом здравља Бечеј, Србија
 
 
Трећа тема
Рационално прописивање антибиотика
 
Усмена презентација
17. GUILLAIN-BARRE СИНДРОМ У ОКВИРУ ЛАЈМСКЕ БОЛЕСТИ
- ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Снежана Кнежевић,  Наташа Петровић
Дом здравља Краљево, Одељење: Амбуланта ''Центар'', Србија
 
Постер презентација
58. РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ И АНТИБИОТИЦИ
Иванка Билбилоска
PZU Siga Medika, Србија        
 
 
Четврта тема
Разно
 
Постер презентација
4. ЗНАЧАЈ УРГЕНТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ДИСЕКЦИЈЕ АОРТЕ
Марија Лазаревић
Дом здравља "Др Миленко Марин", Одељење: Општа медицина,
Лозница, Србија
 
Постер презентација
5. ЛАЈМСКА БОЛЕСТ - ВЕЛИКИ ИМИТАТОР
Младена В. Калајџић, Биљана М. Марјановић
Дом здравља "Краљево", Одељење: Општа медицина, Краљево, Србија
 
Постер презентација
7. АКУТНИ ЕПИГЛОТИТИС КОД ОДРАСЛИХ
- ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Наташа Лазић
Дом здравља Бајина Башта, Србија
 
Постер презентација
9. АКУТНА КОРОНАРНА БОЛЕСТ И СТРАХ ОД ИНФАРКТА МИОКАРДА
Марија Лазаревић
Дом здравља."Др Миленко Марин", Одељење: Општа медицина,
Лозница, Србија
 
Постер презентација
13. СКРИНИНГ НА ОСТЕОПОРОЗУ УЛТРАЗВУЧНОМ ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЈОМ У ДЗ РУМА
Драгана Босић-Живановић, Александра Пауновић
Дом здравља Рума, Одељење: Служба здравствене заштите одраслих, Србија
 
Усмена презентација
18. РЕЛАПС ХОДГКИНОВОГ ЛИМФОМА СА ЕКСТРАНОДАЛНОМ ЛОКАЛИЗАЦИЈОМ (ПОТКОЖНА ИНФИЛТРАЦИЈ
Снежана Кнежевић
Дом здравља Краљево, Одељење: Амбуланта ''Центар'', Србија
 
Постер презентација
19. СПОНТАНА ИНТРАКРАНИЈАЛНА ХИПОТЕНЗИЈА
- ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Јована Вуковић, Милица Љубисављевић, Јелена Морић,
Александра Војновић
Дом здравља "Др Симо Милошевић", Одељење: Општа медицина, Београд, Србија
 
Постер презентација
20. УЧЕСТАЛОСТ СТИГМЕ О РАКУ КОД АДОЛЕСЦЕНАТА У КРАЉЕВУ
Марица С. Башић*, Гордана Стојковић, Мирослав Радуловић,
Мирјана Крчевинац
*Друштво против рака “Краљица Јелена Анжујска”, Краљево, Србија
Дом здравља Краљево, Служба опште медицине, Србија
 
Постер презентација
23. ПОВЕЗАНОСТ КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
НА ОЧИМА И БУБРЕЗИМА
Катарина Анишић,  Софија Давидовић
Дом здравља Нови Сад, Одељење: Општа медицина,
Клиника за очне болести, КЦВ, Нови Сад, Србија
 
Постер презентација
24. УТИЦАЈ БУКЕ НА ЗДРАВLjЕ LjУДИ
Сунчица Станков, Богдан Степанчев
Дом здравља Нови Сад, Одељење: Општа медицина, Србија
 
Усмена презентација
25. ФАЦИЈАЛНА ХЕМИПАРЕЗА КАО СИМПТОМ
НАЗОФАРИНГЕАЛНОГ ТУМОРА
Jeлена Спасић, Милица Јанковић, Александра Војновић
Дом здравља "Др Симо Милошевић", Београд, Србија
 
Усмена презентација
31. КОМПАРАЦИЈА t-СКОРА УЛТРАЗВУЧНОМ ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЈОМ И ДЕXА МЕТОДОМ
Александра Пауновић,  Драгана Босић-Живановић, Војислав Савић,
Борис Бранковић, Милка Маринковић
Дом здравља Рума, Одељење: Служба здравствене заштите
одраслог становништва, Србија
 
Усмена презентација
32. РАНА ДИЈАГНОСТИКА АКУТНЕ МИЈЕЛОИДНЕ ЛЕУКЕМИЈЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА МЛАЂИХ ОД 65 ГОДИНА
Александра Војновић,  Јелена Морић, Јована Вуковић, Јелена Спасић,
Јелена Драгић
Дом здравља "Др Симо Милошевић", Одељење: Општа медицина, Београд, Србија
 
Усмена презентација
33. КОМОРБИДИТЕТИ И ФУНКЦИОНАЛНА ОНЕСПОСОБLjЕНОСТ ХРОНИЧНОГ БОЛА У ДОЊЕМ ДИЈЕЛУ ЛЕЂА
Маријана Јандрић-Кочић
ЈЗУ Дом здравља Крупа на Уни, Одељење: Служба породичне медицине, Република Српска, БиХ.
Постер презентација
34. КАВЕРНОМ КАО УЗРОК ЕПИ НАПАДА
– ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Јелица Јанковић, Тамара Стануловић
Дом здравља Ниш, Одељење: Општа медицина
Дом здравља Петровац, Одељење: Општа медицина, Србија
 
Усмена презентација
35. ПРОБЛЕМИ У ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОЈ ДИЈАГНОЗИ СКАБИЈЕСА
Маја Гак, Дубравка Топаловић, Данка Ђоровић,  Ивана Јелесић Петровић, Маријана Марковић
Дом здравља ''Др Симо Милошевић'', Чукарица, Одељење: Општа медицина Београд, Србија
 
Постер презентација
36. МАСКИРАЊЕ МЕТАСТАТСКИХ ПРОМЕНА У АБДОМЕНУ БОЛОВИМА У ЛЕЂИМА
Маја Гак, Дубравка Топаловић, Данка Ђоровић,  Ивана Јелесић Петровић, Маријана Марковић
Дом здравља ''Др Симо Милошевић'', Чукарица, Одељење: Општа медицина Београд, Србија
 
Усмена презентација
39. MEDICAL WASTE MANAGEMENT – HOW MUCH DO WE KNOW?
Светлана Карић1,  Јелена Илић Живојиновић2, Бранислав Илић3,
Љиљана Богдановић4, Дијана Николић5
1Висока струковна школа за образовање васпитача, Шабац
2Институт за хигијену са медицинском екологијом, Медицински факултет Универзитета у Београду
3Клиника за оралну хирургију, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
4Институт за патологију, Медицински факултет Универзитета у Београду
5Одсек заштите на раду, Медицински факултет Универзитета у Београду, Србија
 
Постер презентација
40. ПРИКАЗ СЛУЧАЈА ПАЦИЈЕНТА СА WEGENER-ОВОМ ГРАНУЛОМАТОЗОМ
Ивана Топаловић1,  Мели Хелета2, Алекса Савић2
1Дом здравља Доња Гуштерица, Одељење: Општа медицина
2Дом здравља Прокупље, Србија
 
Постер презентација
41. ЗНАЧАЈ УЛТРАЗВУКА У ПОРОДИЧНОЈ МЕДИЦИНИ
- ПАПИЛАРНИ КАРЦИНОМ ШТИТАСТЕ ЖЛИЈЕЗДЕ
Маријана Јандрић-Кочић
ЈЗУ Дом здравља Крупа на Уни, Одељење: Служба породичне медицине, Република Српска, БиХ
 
Усмена презентација
42. СИНДРОМ ИРИТАБИЛНОГ КОЛОНА
 - ТРАУМА ЗА ЉЕКАРА ИЛИ ПАЦИЈЕНТА?
Маријана Јандрић-Кочић
ЈЗУ Дом здравља Крупа на Уни, Одељење: Служба породичне медицине,
Република Српска, БиХ
 
Постер презентација
43. УЧЕСТАЛОСТИ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ
У ОДНОСУ НА СТЕПЕН УХРАЊЕНОСТИ
Татјана Здравковић, Татјана Егић, Гордана Томин-Петровић
Дом здравља Нови Сад, Одељење: Служба опште медицине, Србија
 
Постер презентација
45. ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНА БОЛЕСТ И РИЗИК ЗА ЖИВОТ
Иванка Билбилоска
PZU Siga Medika, Београд, Србија
 
Постер презентација
46. ПЕРИФЕРНА ВАСКУЛАРНА БОЛЕСТ У ОРДИНАЦИЈИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ
Марија Ивановић, Слађана Павловић
Дом здравља ''Др Ђорђе Ковачевић'', Одељење: Служба за здравствену заштиту одраслих грађана, Лазаревац, Србија
 
Постер презентација
47. ТРЕНД КРЕТАЊА НАЈЧЕШЋИХ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ДОМУ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ
Тамара Стануловић, Данијела Ћирић, Јелица Јанковић, Мила Димитријевић
Дом здравља Петровац на Млави, Одељење: Служба опште медицине
Здравствени центар, Зајечар
Дом здравља Ниш
Дом здравља Смедеревска Паланка, Србија
 
Постер презентација
48. КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИНДРОМИ ПОСЛЕ ХЕМИОТЕРАПИЈЕ КОД БОЛЕСНИКА СА КАРЦИНОМОМ ПЛУЋА
Драган Живковић
Дом здравља Уб, Одељење: Служба хитне медицинске помоћи, Србија
 
Постер презентација
49. ХИЈАТУС ХЕРНИЈА
 - ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Драгана Јоксимовић Стевановић
Дом здравља Ниш, Одељење: Служба за здравствену заштиту одраслих, Србија
 
Усмена презентација
51. УЧЕСТАЛОСТ ДИЈАБЕТЕСНЕ НЕФРОПАТИЈЕ МЕЂУ ПАЦИЈЕНТИМА САВЕТОВАЛИШТА ЗА ДИЈАБЕТЕС Д
Марија Главинић Мијић, Марија Томић
Дом здравља Земун, Одељење: Општа медицина, Београд, Србија
 
Постер презентација
53. ПНЕУМОНИЈА - ВЕЧИТИ ИЗАЗОВ У ОРДИНАЦИЈИ ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ
Слађана Павловић, Марија Ивановић
Дом здравља ''Др Ђорђе Ковачевић'', Одељење: Служба за здравствену заштиту одраслих грађана, Лазаревац, Србија
 
Постер презентација
56. ДОСТУПНОСТ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ ПАЦИЈЕНТИМА
Марија Ивановић, Слађана Павловић
Дом здравља ''Др Ђорђе Ковачевић'', Одељење: Служба за здравствену заштиту одраслих грађана, Лазаревац, Србија
 
Постер презентација
57. ДОВОЉНО ВРЕМЕНА ЗА ПРЕГЛЕД У ОРДИНАЦИЈИ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА - ДА ИЛИ НЕ?
Слађана Павловић,  Марија Ивановић, Светлана Марковић, Марија Вуковић
Дом здравља ''Др Ђорђе Ковачевић'', Одељење: Служба за здравствену заштиту одраслих грађана, Лазаревац, Србија
 
Постер презентација
60. АТРИЈАЛНА ФИБРИЛАЦИЈА И ТИРЕОТОКСИКОЗА
Бранка Шошпћ, Маријана Томић
Дом здравља Раковица, Одељење: Општа медицина, Београд, Србија
 
Постер презентација
61. ПОЛИЦИСТИЧНА БОЛЕСТ БУБРЕГА И РИЗИК ЗА ИНТРАКРАНИЈАЛНУ ХЕМОРАГИЈУ
Гордана Бојовић1, Милена Костић2, Сања Мојсиловић3, Милица Милићевић2
1Дом здравља Чајетина, Одељење: Општа медицина
2Дом здравља ''Др Ђорђе Ковачевић'', Одељење: Општа медицина, Лазаревац,
3Дом здравља Ваљево, Одељење: Општа медицина,
 
Постер презентација
62. ЦЕРВИКОБРАХИЈАЛНИ СИНДРОМ У АМБУЛАНТИ ОПШТЕ МЕДИЦИНE
Дубравка Топаловић,  Маја Гак, Александра Хујић,
Александра Царичић, Бојан Прокић
Дом здравља "Др Симо Милошевић" Чукарица, Одељење: Општа медицина, Београд, Србија
 
Постер презентација
63. ЗБРИЊАВАЊЕ АКУТНОГ БУБРЕЖНОГ БОЛА У АМБУЛАТНИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ
Дубравка Топаловић, Маја Гак, Александра Хујић,
Александра Царичић, Бојан Прокић
Дом здравља "Др Симо Милошевић" Чукарица, Одељење: Општа медицина, Београд, Србија
 
Постер презентација
65. БИВШИ ПУШАЧИ - У РИЗИКУ ИЛИ НЕ
Гордана Бојовић1,  Милена Костић2, Тамара Шкодрић1, Сања Мојсиловић3,
Милица Милићевић2
1Дом здравља Чајетина, Одељење: Општа медицина
2Дом здравља ''Др Ђорђе Ковачевић'', Одељење: Општа медицина, Лазаревац,
3Дом здравља Ваљево, Одељење: Општа медицина, Србија
 
Постер презентација
70. ПРОЦЕНА УЧЕСТАЛОСТИ МАСНЕ ЈЕТРЕ У ОПШТОЈ ПОПУЛАЦИЈИ ПОМОЋУ УЛТРАЗВУЧНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ
Александра Војновић, Јелена Морић, Јелена Спасић, Јована Вуковић,
Јелена Драгић
Дом здравља "Др Симо Милошевић" Чукарица, Одељење: Општа медицина, Београд, Србија
Постер презентација
72. АТРИЈАЛНА ФИБРИЛАЦИЈА И ТИРЕОТОКСИКОЗА
Бранка Шошић Маријана Томић Смиљанић
Дом здравља Раковица, Одељење: Општа медицина, Београд, Србија
 
Усмена презентација
77. SYNDROMA EAGLE
- ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Маријана Томић Смиљанић, Бранка Шошић
Дом здравља Раковица, Одељење: Општа медицина, Београд, Србија
 
Постер презентација
78. ТРИЈАЖНА РАЗЛИКА У ОЗНАЧАВАЊУ ПОЗИВА У ПОМОЋ ХИТНОШЋУ ПРВОГ СТЕПЕНА У ДВА ПЕРИ???
Владанка Стефановић, Славољуб Живановић
КБЦ Звездара, Одељење: Анестезија
Градски завод за хитну медицинску помоћ, Одељење: Амбуланта, Београд, Србија
 
Постер презентација
79. ПИЈЕЛОНЕФРИТИС - ЧЕСТО ОБОЉЕЊЕ КОД ДИЈАБЕТИЧАРА
Маја Бошковић, Радмила Поповић
Дом здравља Ниш, Одељење: Општа медицина, Србија
 
Постер презентација
80. КОЛИКО ЗНАМ О РАКУ ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ
Душица Миловановић, Љуба Гркавац, Маја Вучковић
Дом здравља Младеновац, Одељење: Oпшта медицина, Србија
 
Постер презентација
81. ВЕРТИГИНОЗНИ СИНДРОМ У ОРДИНАЦИЛИ
ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ
Олга Радосављевић, Гордана Бојовић
Дом здравља "Др Бошко Вребалов", Одељење: Општа медицина, Зрењанин
Дом здравља Чајетина, Одељење: Општа медицина, Србија
 
Усмена презентација
82. ГЛИКОЗИЛИРАНИ ХЕМОГЛОБИН У ПРАЋЕЊУ КОМПЛИКАЦИЈА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСА
Олга Радосављевић, Душица Миловановић
Дом здравља "Др Бошко Вребалов", Одељење: Општа медицина, Зрењанин
Дом здравља Младеновац, Одељење: Општа медицина, Србија
 
Постер презентација
83. ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА АКУТНИ МОЖДАНИ УДАР (АМУ)
- ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Маја Вучковић1, Олга Радосављевић2, Марина Јевремовић3, Гордана Бојовић3
1Дом здравља Младеновац, Одељење: Општа медицина
2Дом здравља "Др Бошко Вребалов", Зрењанин, Одељење: Општа медицина
3Дом здравља Чајетина, Одељење: Општа медицина, Србија
 
Постер презентација
84. ПРИМАРНА БИЛИЈАРНА ЦИРОЗА (ПБЦ)
 – ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Маја Вучковић1,  Душица Миловановић1, Марина Јевремовић2
1Дом здравља Младеновац, Одељење: Општа медицина
2Дом здравља Чајетина, Одељење: Општа медицина, Срби
 
Усмена презентација
85. ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНЕ ДИСФУНКЦИЈЕ
И ЧЕСТИ КОМОРБИДИТЕТИ
Ведрана Јовановић1, Сања Чолић2, Маја Рачић3,
Сребренка Кусмук4, Недељка Ивковић3
1ЈЗУ Дом здравља Бјељина, Република Српска, БиХ
2ЈЗУ Дом здравља Рудо, Република Српска, БиХ
3Медицински факултет Фоча, Универзитет у Источном Сарајеву,
Република Српска, БиХ
4ЈЗУ Дом здравља Соколац, Република Српска, БиХ