ДЕВЕТИ КОНГРЕС лекара опште медицине Србије са међународним учешћем - отварање