Шеста конференција AGPFMSEE

Asocijacija lekara opšte/porodične medicine Jugoistočne Evrope (AGPFMSEE) održaće Šestu konferenciju od 14. do 16. novembra 2019. g. u Jedrenama, Turska.

Moto konferencije

Zdraviji Balkan za bolji svet

 

Glavne teme

Osnaživanje pacijenta

Akutni poremećaji zdravlja

Uticaj zdravstvenog stanja na kvalitet života hroničnih pacijenata

Palijativna nega

Mentalno zdravlje

Nega umirućeg pacijenta i briga o članovima porodice

Zajednička rešenja za česte probleme balkanskih zemalja

e-Health u porodičnoj medicini

Komplementarna medicina

Individualna zdravstvena zaštita u posebnim grupama (adolescenti, invalidi, itd)

Rodno specifična individualna zdravstvena zaštita

Saradnja između porodične medicine i javnog zdravlja radi ostvarivanja ciljeva primarne zdravstvene zaštite

Udruživanje snaga porodične medicine i zdravstvenih vlasti radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva

 

Najvažniji početni detalji dati su u tekstu u prologu.