Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Суботица

Секција опште медицине

Прикључи се задњи је воз - уочи рано

(значај изабраног лекара и грађана за рану дијагнозу и успешност лечења запаљеног артритиса)

27.02.19. u 14 часова

Дом здравља Суботица

Курс  зa лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед. сестре, здр. техничаре, физиотерапеуте,
радни терапеути, психологе, дефектологе

Акредитовано A-1-1664/18, са 6 бодова за слушаоце