ДЕСЕТИ КОНГРЕС лекара опште медицине Србије са међународним учешћем