ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(сатница, теме и предавачи)
 

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

 

23.09.2021.

 

 

19,00-20,00h

Свечано отварање Конгреса

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2021.   Сала А

 

 

8,30 – 11,00 h

Пандемија COVID-19 – како смо се борили?

Презентације о улози лекара опште/породичне медицине у:

Босни и Херцеговини, Републици Српској, Северној Македонији, Србији, Турској и Црној Гори

 

округли сто

Проф. др Заим Јатић,

Проф. др Азијада Беганлић, Проф. др Косана Станетић,

Доц. др Катерина Ковачевик,

Др сц мед. Милена Цојић, Прим. M. Mümtaz Mazıcıoğlu,

Прим. др Бранка Лазић

11,00 -11,30 h

Пауза за кафу

 

 

11,30 -11,50 h

Смјернице за дијагнозу плућне емболије у примарној здравственој заштити за вријеме COVID-19

предавање

Проф. др Оливера Батић-Мујановић

12,00 – 12,20 h

Изазови у дијагностицирању плућне емболије у ПЗЗ

предавање

Проф. др Лариса Гавран

12,30 – 12,50 h

Лечење кортикостероидима пацијената са коронавирусном болешћу (COVID-19)

предавање

Проф. др Ненси Лалић

13,00 – 14,00h

Пауза за ручак

 

 

14,00 – 18,00 h

Комерцијална предавања фармацеутских кућа

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2021. Сала Б

 

 

8,30 – 9,15h

Утицај ране дијагнозе и савремене терапије хроничних артритиса на радну продуктивност и квалитет живота оболелих

радионица

Прим. др Мирјана Лапчевић,

Доц. др сц мед. Предраг Остојић

9,15 – 10,15 h

Значај адекватне примене инхалационе терапије у лечењу хроничних болести дисајних путева

радионица

Проф. др Бранислава Миленковић,

Прим. др сц мед. Снежана Стојановић Ристић,

Др сц мед. Марина Фишековић Кремић

10,15 – 11,00 h

Прагматичне клиничке препоруке за пацијенте са типом 2 дијабетеса оболеле од COVID-19

радионица

Доц. др  сц мед. Сузана Савић,

Др Милена Костић

11,00 – 11,30h

Пауза за кафу

 

 

11,30 – 12,20 h

Кардиоваскуларно здравље жена

 

радионица

Асист. др сц мед. Биљана Парапид,

Прим. др Бранка Лазић

12,30 – 12,50 h

Compliance and adherence to prescribed medical interventions and therapy

предавање

Lecturer M. Mümtaz Mazıcıoğlu

13,00 – 14,00 h

Пауза за ручак

 

 

14,00 – 16,30 h

 

Комерцијална предавања фармацеутских кућа

 

 

16,30 – 18,00h

Усмене презентације према избору Научног одбора конгреса

 

Модератори: Мр сц мед. др М. Пертов Киурски, Прим. др С. Живановић, Прим.др сц мед. Снежана Стојановић Ристић

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2021. Сала А

 

 

8,30 – 8,50h

Израженост депресије и анксиозности на нивоу ПЗЗ - Искуства пре и током пандемије COVID-19

предавање

Проф. др Милан Латас

9,00 – 9,20h

Улога породичног љекара у раном откривању благих когнитивних поремећаја и деменције

предавање

Проф. др Азијада Беганлић

9,30 – 9,50h

Заступљеност честих геријатријских проблема у раду породичног лекара

предавање

Проф. др Косана Станетић

10,00 – 10,20 h

Фармаковигиланца – проблеми везани за примену лекова

предавање

Дипл. пх. спец. Јелена Митрашиновић

10,30 – 10,50 h

Активности ALIMS у циљу обезбеђења поузданих информација о лековима

предавање

Дипл. фарм. Павле Зелић

11,00 – 11,30h

Пауза за кафу

 

 

11,30 – 11,50h

Неуролошке манифестације COVID-19

предавање

Доц. др Александар Јовановић

12,00 – 12,20h

Повезаност COVID-19 пандемије и главобоље

предавање

Проф. др Светлана Симић

12,30 – 12,50h

Фармаколошки третман неуропатског бола

предавање

Проф. др Оливера Батић-Мујановић

13,00 – 14,00h

Пауза за ручак

 

 

14,00 – 18,00h

Комерцијална предавања фармацеутских кућа

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2021. Сала Б

 

 

8,30 – 9,30h

Хронични коронарни синдром и COVID-19 – Нови приступ у лечењу стабилне ангине пекторис –примери из праксе

Секундарна превенција коронарне болести – примери из праксе

радионица

Доц.др сц мед. Војислав Гига,

Др Милена Костић,

Др Маја Вучковић

9,30 – 9,50h

Нове смјернице за менаџмент дислипидемија

предавање

Проф. др Оливера Батић-Мујановић

10,00 – 10,20h

Загађење ваздуха и његов штетни утицај на здравље људи

предавање

Прим. др Љубин Шукриев

10,30 – 10,50 h

Пацијент са COVID-19 и лекар породичне медицине

предавање

Др Џанана Јатић

11,00 – 11,30h

Пауза за кафу

 

 

11,30 – 11,50h

Улога витамина „Д“ у лечењу пацијената оболелих од ДМ тип 2 у амбуланти изабраног доктора

предавање

Др сц мед. Милена Цојић

13,00 – 14,00h

Пауза за ручак

 

 

14,00 – 16,30 h

 

Комерцијална предавања фармацеутских кућа

 

 

16,30 – 18,00 h

Презентације постера прихваћених радова и дискусија

 

Модератори: Мр сц мед. др М. Пертов Киурски, Прим. др С. Живановић, Прим.др сц мед. Снежана Стојановић Ристић

 

 

 

 

 

26.09.2021.

пленарно

 

10,00- 11,00h

Закључци конгреса:

- Пандемија COVID-19 – како смо се снашли

- Шта смо научили у току ове пандемије

- Које је место и улога лекара опште/породичне медицине

- новине у терапији хроничних обољења

 

Прим др Драгана Трифуновић-Балановић

*предавање, вежбе, семенар, рад у групи итд.