Списак прихваћених радова

XI Конгрес лекара опште медицине Србије

са међународним учешћем

Златибор, хотел Мона, 23.09 - 26.09.2021.

 

Аутор

Назив рада

Коаутори

Начин излагања

1

Снежана Кнежевић

Стил живота пацијената у примарној здравственој заштити

 

постер

2

Маријана Томић Смиљанић

Рано препознавање аутоимуног панкреатитиса

Бранка Сошић, Дубравка Вукадиновић

постер

3

Маријана Томић Смиљанић

Кожне промене као прва манифестација non-hodgkin лимфома

Бранка Сошић,  Дубравка Вукадиновић

постер

4

Бранка Тољић

Гликогеноза тип II (Помпеова болест)- приказ случаја

Марија Обрадовић, Петар Киковић, Снежана Стојановић Ристић

постер

5

Цветанка Манева Самарџиска 

Ефикасност на диети во губење на телесна тежина

Борислав Манев, Мануела Ристова 

постер

6

Снежана Стојановић Ристић

Мултипли фиброаденом дојке - приказ случаја

Марија Обрадовић, Маријана Пешић, Бранка Тољић

постер

7

  Маријана Пешић

Живот без дувана, за бољу будућност нових генерација

Снежана Стојановић Ристић,   Бранка Тољић

постер

8

Драгана Јоксимовић Стевановић

Sy Lyell у ординацији изабраног лекара

 

усмени

9

Снежана Сретеновић

Прогнозни значај анамнестичких података у оболелих од Нехочкиновог Дифузног Б крупноћелијског лимфома

 

постер

10

Мирјана Мојса 

Приказ и поређење задовољства запослених у Заводу за здравствену заштиту студената 

Снежана Стоја новић Ристић, Маријан а Пешић 

постер

11

Славица Дацић

Кожна лајшманиоза-приказ случаја

Драгана Ивановић, Љиљана Павловић

постер

12

???
Моли се аутор да се Јави ради попуне података

Истраживање о употреби витаминских и/или минералних суплемената у току covid-19

 

 

13

Весна Ћирић Кошанин

„ Гласни сигнал за тихог убицу“ – sleep apnea приказ случаја 

 

УСМЕНИ

14

Бранка Сошић

Клиничке и лабораторијске карактеристике корона вируса sars-cov-2 у Дому здравља Раковица

Маријана Томић-Смиљанић, Данијела Владушић, Јелена Радеч

Усмени

15

Олга Радосављевић

Ко је депресивнији – мушкарци или жене 

Милена Костић, Маја Вучковић

Усмени

16

Ана Јеремић

Важност праћења и контроле терапије у превенцији развоја хипокалијемије као акутне компликација новооткривеног diabetes melitusa  

Милица Јовановић Ћирковић

Усмени

17

Маријана Јандрић-Коцић

Анализа фактора који утичу на адхеренцу пацијената са артеријском хипертензијом 

Снежана Кнежевић

Усмени

18

Маша Милчић

Добра комплијанса предуслов за успешност антибиотске терапије и борбе са микробима 

Звездана Антић, Зоран Антић,  Јелена Павловић 

постер

19

Маријана Пешић

Живот без дувана - за бољу будућност нових генерација  

Снежана Стојановић Ристић, Бранка Тољић,   Катарина Андрејић  

постер

20

Татјана Егић

Пандемија covid-19 кроз призму кол центра 

 

постер