Програм

Дани опште медицине

Секција опште медицине Српског лекарског друштва

20.05.-21.05.2022. Дом војске, Београд

20.05.2022.  Семинар: Пост-COVID синдром- манифестације и клиничке карактеристике

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

13,00-13,30h

Регистрација учесника семинара

 

 

13,30-14,00h

Провера знања- улазни тест

тест

Тест попуњавају сви полазници семинара

14,00-14,25h

Респираторне компликације као последице прележане COVID-19 инфекције – дијагностички и терапијски приступ

предавање

Проф. др сц мед. Ненси Лалић

 

14,30-14,55h

Кардиоваскуларне компликације COVID-19 у пост-COVID синдрому

предавање

Проф. др Ивана Недељковић-Крка

15,00-15,20h

Време је драгоценo – Преузмите контролу са периндо породицом

предавање

Доц. др Mарија Здравковић-Крка

15,20- 15,40h

Време је драгоцено – Реагујте на време са напроксеном

предавање

Доц. др Сања Томановић

15,40- 16,05h

Главобоље након коронавирусне болести

предавање

Проф. др Светлана Симић

16,10-16,40h

Кафе пауза

 

 

16,40- 17,00h

Paxlovid-нова терапијска опција у приступу леченја ванболничких пацијената са ЦОВИД-19

предавање

Др Јелена Вукотић-Пфизер

17,00- 17,25h

Пост- COVID и физичка активност

Предавање

Проф. др Сафет Капо

17,30- 17,50h

COVID-19 из угла COVID амбуланте – значај ране дијагнозе и правовремене терапије

предавање

МСД

17,50-18,30h

Пост- COVID и лонг- COVID синдром – та смо до сада научили.

решавање клиничких проблема

Мр. сц мед. др Милоранка Петров Киурски,

Др Милена Костић

18,30-19,00h

Провера знања- излазни тест

Евалуација задовољства семинаром

тест, евалуациони лист

попуњавају сви полазници семинара

 

21.05.2022.  Семинар: Ментално здравље здравствених радника у условима COVID пандемије

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

8,00-8,30

Регистрација учесника семинара

 

 

8,30-9,00

Провера знања- улазни тест

тест

Тест попуњавају сви полазници семинара

9,00-9,25

Ментално здравље  запослених у здравству у условима COVID пандемије

предавање

Проф. др Милан Латас

9,30-9,55

Стрес и  BURRNOUT синдром код лекара опште/породичне медицине у условима  COVID-19

интерактивна дискусија

Прим. др Љубин Шукриев

10,00-10,20

Превенција пнеумококне болести код одраслих

предавање

Доц. Др Емина Милошевић-Пфизер

10,20-10,45

Суочавање са стресом код здравствених радника у условима COVID пандемије

предавање

Доц. др Катерина Ковачевик

10,50-11,30

Промоција Националног водича добре клиничке праксе "Превенција и лечење некомликованих инфекција мокраћних путева"

предавања

 

11,30-11,40

Дискусија

интерактивна дискусија

 

11,40- 12,00

Зашто нам је потребна бустер доза вакцине у борби против ЦОВИД-19

предавање

Проф. др Тања Јовановић- Медисон пхарма

12,00-12,30

Кафе пауза

 

 

12,30-12,55

Резилијентност и индивидуалне стратегије за управљање стресом у доба COVID пандемије

предавање

Прим. мр сц мед. др Златка Марков

13,00-13,25

Заступљеност депресије код лекара опште медицине у COVID амбулантама – резултати истраживања Секције ОМ

предавање

Прим. др Славољуб Живановић

13,25-14,10

Провера знања- излазни тест,

Евалуација задовољства слушалаца едукативним програмом и презентованим материјалом

 

Тест попуњавају сви полазници семинара