Дани Опште медицине Србије

Секција опште медицине СЛД организује:

ДАНИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

25.03.-26.03.2023. Хотел Mona Plaza, Београд

 

Акредитација А-1-566/22 и А-1-567/22

Учеци симпозијума за пасивно учешће добијају 4 бода по симпозијуму, само за лекаре

Котизација: 4800 динара – по једном дану

Текући рачун за уплату котизације 205-8041—21 са позивом на број 714/25 или 714/26 или 714/25-26 ако желе оба да на учешће
Уколико имате спонзора, спонзор нека се обрати на мејл racunovodstvo@sld.org.rs за испостављање фактуре.

За додатне информације на тел 0693234451.

 

ПРОГРАМ

25.03.2023.

Симпозијум:
         Место и улога скрининга у раду лекара опште медицине

Сатница

Тема

Предавач

 8.30-9.00

   Регистрација учесника симпозијума

  

9.00-9.30

 - Превентивна медицина у ПЗЗ

- Садржај и обим мера превенције и раног откривања

   болести у области здравствене заштите

 - Врсте, место И улога скрининга

  Прим. др Снежана Јанковић

 9.30-10.00

  Скрининг за рано откривање кардиоваскуларног ризика

Прим. др Бранка Лазић 

10.10-10.40

   Скриниг за рано откривање дијабетеса

 Мр сц мед. др Милоранка Петров Киурски

10.50-11.10

  '' Moderna- Spikevax бивалантна вакција, индикације, ефикасност, безбедоносни профил''

Доц.др  Емина Милошевић

Medisonpharma

11.10-11.30

   Комерцијално предавање

MSD

11.30-12.00

  Пауза за кафу

  

12.00-12.30

  Скрининг за рано откривање карцинома дебелог црева

  Прим.. мастер сц мед. др Љиљана Миљачки

12.40-13.10

   Скрининг за рано откривање депресије 

 Прим. др Марија Лазаревић

13.20-13.40

   Шта нам је показао скрининг за депресију у

   студентској популацији уназад 5 година?

 Прим. др  сц мед Снежана
Стојановић Ристић

13.40-14.00

   Комерцијално предавање

 

14.00-14.15

  Евалуација задовољсва учесника на симпозијуму

  

 

  

  

 

ПРОГРАМ
26.03.2023.

Симпозијум:
 Имунизација у општој медицини

Сатница

Тема

Предавач

   8.30-9.00

   Регистрација учесника

  

   9.00-9.30

  Вакцине и вакцинација
  Правилник о програму обавезне и препоручене      
  имунизације становништва против одређених болести

 Прим. др Снежана Јанковић

   9.30-10,00

   Вирус грипа као покретна мета

   Значај имунизације 

 Др  сц мед. Ирена Пушица

  10,00-10.20

   Имунизација против тетануса

 Др Марија Главинић Мијић 

  10.20-10.40

   Вештина преговарања о неопходности вакцинације

   против тетануса

 Др Марија Главинић Мијић 

  10.40-11.00

   Комерцијално предавање

Krka

  11.00-11.30

   Пауза за кафу

  

  11.30-11.50

  ХПВ вакцинација – значај и препоруке

 

 Др Маријана Пешић

  11.50-12.10

  ХПВ имунизација у педијатријској пракси-када, коме,

  како?

  Др Јелена Митровић

  12.10-12.40

  Вакцинација као примарна превенција, ефекат вакцинације
  против  пнеумокока.

 Прим. др сц мед. Марина
 Фишековић Кремић

  12.40-13.00

  Комерцијално предавање

 

  13.00-13.30

   Вакцинација оболелих од аутоимуних болести кроз призму     

   препорука за  оболеле од аутоимуних артритиса током
   пандемије ЦОВИД-19

 Прим. др Мирјана Лапчевић

   13.30-14.00

   Имунизација у општој медицине – које су дилеме?

Прим. др сц мед.  Зоран  Кокић

   14.00-14.15

   Ебвалуација задовољства учесника симпозијума