XII Конгрес Опште медицине Србије са међународним учешћем

Част нам је и задовољство да Вас позовемо да нам се придружите на XII Kонгресу лекара Опште медицине Србије са међународним учешћем који ће се одржати на Златибору, Хотел Mona Plaza

Теме:

 1. Хитна стања у Општој медицини
 2. Пацијенти са малигним оболењима и лекар Опште медицине
 3. Пост COVID и улога и значај лекара у Општој медицини
 4. Слободне теме

Конгрес је у процесу акредитације

Котизација за конгрес је 17.700 динара до  01.08.2023.

Котизација за конгрес је 20.000 динара  до 15.09.2023.

Котизација за конгрес је 23.600 динара  након 15.09.2023.

Ово су цене за чланове СЛД, остали на овај износ доплаћују 4.000 динара

Котизација укључује учешће у свим стручним садржајима конгреса предавањима и радионицама, конгресне материјале, коктел добродошлице,паузе за кафу за време трајања конгреса, свечану вечеру, бодове Здравственог саветас Србије.

Уплате се примају на:

Обавештења на телефон СЛДа 069 3234451 Сенка

Прихваћени радови ће бити излагани као постер-презентације и усмени прикази.

Књига сажета ће бити ЦИП-ована и биће постављена на сајт Опште медицине

Решењем здравственог саветa: А-1-1122/23

Конгрес се бодује:
 • 13 бодова предавачи
 • 11 бодова усмено излагање
 • 9 бодова за постер
 • 8 бодова учесници

 

Упутство за писање сажетка рада:

Користити фонт Font times new roman na -12

Највише до 350 речи

Писати на српском или енглеском језику. Сажетак треба да буде сажети, јасан и тачан приказ рада. Сажетак је засебна целина која мора да буде разумљива (уз све важне податке) и да изрази саму суштину рада.

Треба избегавати употребу мање познатих  скраћеница, и не помињати слике и табеле. Сажетак се пише у прошлом времену.

Сажетак се обично састоји од ових елемената:

 • Увод: највише до две реченице, значај истраживања или досадашња сазнања о теми која се обрађује.
 • Циљ истраживања – хипотеза, циљ;
 • Кратак опис метода, методологија
 • Резултати: са кратком дискусијом: укључујући специфичне податке, ако је резултат квантитативан, напишите најважније бројеве и статистичке резултате
 • Закључак:  важни закључци или питања која следе из истраживања
   

Кључне речи: Кључне речи највише пет по МESH

Литература: пет ставки по Vancuver-u

Придржавајте се Vancuver  методе навођења литературе:

Књига:

 • ПРЕЗИМЕ, Име, Наслов књиге : поднаслов, место издавања: издавач, година издавања. Ако књига има два или више аутора: ПРЕЗИМЕ 1, Име 1; Име 2 ПРЕЗИМЕ 2; Име 3 ПРЕЗИМЕ 3, Наслов књиге: поднаслов, податак о издању, место издавања: издавач, година издавања

Чланак у часопису или рад у зборнику

 • ПРЕЗИМЕ, Име, “Наслов рада : поднаслов”, Наслов часописа (или зборника), ознака свеска или годишта, број, податак о уреднику, место издавања : издавач, година издавања, странице почетна – завршна), /ово на стр./
  Чланак у електронском часопису или текст на wеb-страници
 • (ПРЕЗИМЕ, Име,) “Наслов документа”, Назив странице / Наслов е-часописа, податак о уреднику (ако је реч о е - часопису), потпуна хттп адреса (), датум објаве документа и(ли) датум приступа документу

За остале примере навођења референци погледајте упутство за израду целих текстова.

 

За прихваћени постер: За приказ слајдова ће бити одређено време од седам минута и онолико слајдова колико можете да уклопите у тих седам минута, потом ће бити одвојено и 5 минута за дискусију. Постер треба да следи структуру научног рада (истраживалачки рад, приказ случаја, прегледни рад (погледај у упутство за писање сажетака).

 • Будите маштовити, треба привући пажњу гледалаца
 • Искористите простор, али га не треба претрпати текстом и сликама.
  Не треба приказати сваки детаљ приказа, јер ће аутори постера уз слајдове моћи да говоре о свом раду. 
 • Одаберите одговарајућу боју позадине
 • Без обзира на то је ли позадина светла или тамна, обратите позорност на боју текста добар контраст олакшава читање
 • Јарке боје користите умерено, тек да нагласите нешто
 • Немојте да користите велика слова и само Times new roman font
 • Наслови и поднаслови би требали бити написани већим словима од осталог дела текста, али сразмерно у односу на текст
 • Будите доследни у обликовању текста.

За усмене презентације радова биће одвојено 10 минута и 5 минута за дискусију иза свакога рада. Ако аутор није присутан, излагање може да учини и неко од коаутора.

 

2. Упутства за писање приказа случаја

Структура приказа случаја

 1. Увод у посебност приказаног случаја, досадашња сазнања о теми
 2. Циљ приказа
 3. Приказ случаја:
 • Главни знакови и симптоми
 • Коначна дијагноза / терапији исход
 • Хронологија догађања
 1. Дискусија о објашњење посебности случаја о шта није познато о теми
 • упоредити случај с литературом
 • поруке произашле из случаја
 • смернице за будућа истраживања / клинички приступ
 1. Закључак оценити важност случаја и завршно понављање основне поруке
 2. Литература: Нужно је навести референцу на коју се текст односи на сваком слајду где је то потребно, посебно у Уводу и Дискусији

Пријем сажетака до 20.августа 2023.године