Курс „Како унапредити комуникацију тимова изабраних лекара и пацијената на примеру оболелих од артритиса“

18.5.2023. у 14 часоа у просторијама Српсог лекарског друштва, Џорџа Вашингтона 19.

у поступку акредитације

Курс „Како унапредити комуникацију тимова изабраних лекара и пацијената на примеру оболелих од артритиса“