Награда ''Дане Жигић''

Правилник о оснивању и додели
Годишње наградеДр Дане Жигић
 
 
 
Члан 1
Годишња награда “Др Дане Жигић” оснива се с циљем да подстиче, развија и афирмише научни, стручни и практични рад у области опште медицине у Србији.

Члан 2
Оснивач Награде је Секција опште медицине Српског лекарског друштва.

Члан 3
Научни одбор Председништва Секције опште медицине именује жири за доделу Награде и одлучује о свим питањима и активностима у вези са доделом Награде.

Члан 4
Годишња награда “Др Дане Жигић” додељује се за објављене публикације наведене у члану 7 Правилника.

Члан 5
Предлог за годишњу награду “Др Дане Жигић” жирију могу упутити: Председниство Секције опште медицине Српског лекарског друштва, Научни одбор Секције, установе и појединци.

Члан 6
Жири за доделу Годишње награде “Др Дане Жигић” именује се из реда истакнутих специјалиста опште медицине, чланова Секције опште медицине Српског лекарског друштва. Жири чине: председник и два члана са мандатом од годину дана.

Члан 7
Жири за доделу Награде прати научне радове, студије, текстове објављене у стручној и научној периодици, монографије, као и публиковане научне или стручне радове током године за коју се Награда додељује. Предлози за награду из члана 5 овог Правилника достављају се жирију закључно до 28. фебруара наредне године.

Члан 8
Одлука о Награди доноси се већином гласова чланова жирија. Жири задржава право да Награду не додели уколико приспели радови не задовољавају критеријуме. 

Члан
9
Жири доноси одлуку најкасније до 31-ог марта за претходну годину.

Члан 10
Одлука Жирија се саопштава изабраном кандидату и кандидатима који су конкурисали за Награду,  најкасније до петнаестог априла исте године.

Члан 11
Приговор на одлуку жирија се упућује Научном одбору Секције опште медицине Српског лекарског друштва у року од петнаест дана. Научни одбор доноси одлуку о приговору у року од месец дана од пријема приговора.
Одлука Научног одбора је коначна.