Писмо етичком одбору Дома здравља

Етичком одбору Дома здравља
 
Поштовани,
 
Секција опште медицине Српског лекарског друштва иницирала је истраживање о Електронском картону у раду изабраног лекара које је понудила лекарима опште медицине-специјалистима опште медицине који раде као изабрани лекари и њиховим мед.сестрама-техничарима.. Резултати тог истраживања биће презентовани на II Конгресу лекара опште медицине Србије, са међународним учешћем, који се одржава на Копаонику, од 23. – 26.09.2011.год.
 
Влада Р.Србије је 2002.год.усвојила закључак о здравственој политици (документ здравствене политике и визија развоја система здравствене заштите) и тада је званично почела реформа примарне здравствене заштите у Србији. Направљен је акциони план реформе система здравствене заштите до 2015. год.Дефинисани су најважнији циљеви реформе здравственог система а један од њих је и развијање информационог система.
 
Циљ истраживања: Анализа постојећих електронских картона,
                                  Предности и недостаци,
                                  Задовољство корисника (лекари и сестре- техничари)
Упитник је анониман. Резултати ће бити коришћени искључиво у медицинско-истраживачком раду Секције опште медицине Српског лекарског друштва као Студија пресека.
 
Студија је одобрена од стране Етичког одбора Секције опште медицине и подржана од Научног одбора Секције опште медицине СЛД.
 
Главни истраживач је Прим. др сци. мед. Сузана Станковић, специјалиста опште медицине-изабрани лекар.
 
У прилогу вам достављамо обавештење испитанику и упитник о електронском картону
Надамо се да ћете одобрити најављено истраживање у вашем Дому Здравља и да ће ваши лекари искористити добијене резултате за унапређење своје праксе.

Београд, 07. 02.2011.
 
 С поштовањем 
Прим. др Мирјана Мојковић
 
Председник Секције опште медицине
Српског лекарског друштва