Списак регионалних истраживача у студији ''Електронски картон у раду изабраног лекара''

 
 1. ДЗ Нови Бероград:    Драгица Акулов, Мира Киш-Вељковић
 2. ДЗ Звездара:             Зорка Димитријевић
 3. ДЗ Вождовац :         Весна Марић
 4. ДЗ Стари Град:           Надежда Радисављевић
 5. ДЗ Шабац                   ВесћнаНиколић Алија
 6. ДЗ Крушевац              Нада Вукадиновић
 7. ДЗ Ваљево                Радмила Михајловић
 8. ДЗ Пирот                  Марина Манић
 9. ДЗ Чачак                   Жаклина Тутуновић
 10. ДЗ Смедерево           Оливера Миловановић
 11. ДЗ Краљево               Вера Пертот
 12. ДЗ Нови Сад              Тања Егић
 13. ДЗ Зајечар                  Милош Протић
 14. ДЗ Зрењанин              Милоранка Петров-Киурски
 15. ДЗ Обреновац            Снежана Јанковић
 16. ДЗ Земун                  Драгица Коси
 17. ДЗ Палилула                  Верица Левић
 18. ЗЗЗЗ МУП                 Нада Кондић
 19. ЗЗЗЗ Студената         Љубица Царановић
 20. ДЗ Врачар                  Тања Којић
 21. ДЗ Савски Венац       Јасмина Дабетић
 22. ДЗ Раковица              Милица Тодорић