„Блед“ курс „Докторова добробит“

Српско лекарско друштво, Секција опште медицине, у сарадњи са   EURACT-ом  
(The European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine), 
организовала је   „Блед“ курс 
„Докторова добробит“
( Doctors’ wellbeing)
Акредитован код Здравственог савета Републике Србије, као међународни курс I категорије под бројем А-1-990/14 са 7 бодова за  лекаре 
Курс је одржан у Кладову , хотел „ Aquastar Danube“ ,
од 16-18.маја 2014. 

 Пре 7 год започели смо успешно понављање EURACT Блед курсева који су намењени, како менторима у ОМ, тако и свима онима који су заинтересовани за лично усавршавање. Курсеве организује секција ОМ СЛД-а у сарадњи са катедром ОМ Словеније. Предавачи су професори из Словеније и наше колеге који су тај курс завршили на Бледу. Сваки од курсева бавио се неком одређеном интересантном темом , а тема овог је докторово добро здравље са циљем да наше студенте , стажере , специјализанте научино да се на прави начин брину о свом здрављу , али да истовремено подигнемо и лични ниво свести о сопственом здрављу. Посебност ових едукација је мали број, кратких, еx- катедра предавања , а највећи део чини интерактиван рад у малој групи. Учесници размењују своја искуства из праксе и уз асистенцију предавача свака група израђује модул за едукацију . Надамо се да ћете на овом курсу стећи, не само нова знања , већ и вештине, како да што боље превазиђете тешкоће у раду са тешким пацијентима и да своје знање успешно примените