Упутство за писање сажетака

Упутство за писање сажетка :
 

1.      Наслов треба да буде кратак и да јасно указује на природу рада.

2.      Број речи сажетка не сме да прелази 350.

3.      Скраћенице се могу користити ако су дефинисане приликом првог навођења.

4.      Број референци је ограничен на највише пет.

5.      Сажеци не смеју да садрже илустрације нити табеле.

6.      Сажеци морају да садрже:
   - циљ рада;
   - методологију примењену у раду;
   - резултате рада (приказани довољно детаљно да би могли да образложе закључак);
  - закључак
  - кључне речи;  

   -Литературу  

7.      У раду не смеју бити наведени фабрички називи лекова

8.       Неће се примати радови који испитују дејство лекова 

9.       Аутори морају водити рачуна да рад буде разумљиво написан јер неће бити накнадно лекторисан

 
 
Теме

1. Консултације у општој медицини
2. Породични лекар-пацијент: партнерски однос
3. Слободне теме

 

Сажеци се примају искључиво преко електронског обрасца до 30.04.2015. године

Резултати ће бити објављени на сајту Опште Медицине до 20. јуна 2015.године

 

Поштоване колеге

Да би смањили трошкове учешћа оних којима је прихваћен рад за постер приказе на Конгресу, уместо штампања, молимо вас да на пет слајдова у програму Power Point уредите свој постер. На постеру је потребно да имате делове:

-аутори

-циљ рада;
-методологију примењену у раду;
-резултате рада (приказани довољно детаљно да би могли да образложе закључак);
-закључак
-кључне речи;    

 
 

Пример како уредити слајдове у програму Power Point. Линк

Молимо вас да ваше слајдове у Power Point-у пошаљете на адресу ompm@bvcom.net до 15. 09. 206. године.