Интезивирање инсулинске терапије у типу 2 дијебетеса

Аутор: проф. др Небојша Лалић, проф. др Катарина Лалић, проф. др Александра Јотић

Акредитовано А-1-2250/17, за лекаре, стоматологе и фармацеуте, 2 бода

Тест је акредитован до 18.8.2018.

Започни тест