EURACT Блед курс „УЧЕЊЕ И ПОДУЧАВАЊЕ О ЗБРИЊАВАЊУ МУЛТИМОРБИДИТЕТНИХ СТАЊА У СТАРАЧКОЈ  ПОПУЛАЦИЈИ“

EURACT  Блед курс на тему :   

„УЧЕЊЕ И ПОДУЧАВАЊЕ О ЗБРИЊАВАЊУ МУЛТИМОРБИДИТЕТНИХ СТАЊА У СТАРАЧКОЈ  ПОПУЛАЦИЈИ“  

(TEACHING AND LEARNING  ABOUT MANAGING MULTIMORBIDITY IN AGING POPULATION)

одржаће се  22.04.2017. год. у свечаној сали Српског лекарског друштва, ул Краљице Наталије бр. 1 са почетком у 09,00 часова

Без котизације акредитован  као национални курс прве категорије под бр.  А-1-1062  са 6 бодова за учеснике

Пријављивање на тел. +381 11 32 34 450 или +381 64 674 8668, код Сенке Миљеновић

 

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

(сатница, теме и предавачи)

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

 

22.04.2017.

 

 

09,00 -09,30

Упознавање са Курсом

предавање

пленарно

Прим.др Мира Киш-Вељковић

09,30- 10,15

 

Building a structured care program for managing chronic illness

„Изграђивање структурираног програма збрињавања хроничних болести“

 

Предавања пленарно

Прим.др Мира Киш-Вељковић

 

10,15 – 11,45

Рад у групама       

Радионица

 

Доц.др Матилда Војновић

Прим.др Снежана Јанковић

Прим.др Мира Киш-Вељковић

11,45-12,00

Дискусија

пленарно

 

12,00-12,30

Пауза

 

 

12,30-13.15

Coping with the challenges of polypharmacy in the elderly

 

“Изборити се са изазовом полипрагмазије код старих“

Предавања пленарно

Прим.др Невенка Димитријевић 

13,15 – 14,00

                   Пауза за ручак

 

 

14,00 -15,30

Рад у групама       

Радионица

 

Доц.др Матилда Војновић

Прим.др Снежана Јанковић

Прим.др Мира Киш-Вељковић

15,30-16,15

Counselling the elderly patient with multimorbidity

„Давање савета пацијентима са хроничним болестима

 

предавање  пленарно

Прим.др Снежана Јанковић

 

16,15-16,30

Пауза

 

 

16,30-17,30

Рад у групама

Радионица

 

Доц.др Матилда Војновић

Прим.др Снежана Јанковић

Прим.др Мира Киш-Вељковић 

17,30 18,00

Healthy aging and patient empowerment „Здраво старити “                

предавање  пленарно

Прим. мр.сци.др Златка Марков

18.00 – 18,30

Дискусија

пленарно

 

18,30-19,30

Презентација идеја радних група

 

Рад у групама

Припрема финалног модула

19,30-20,00

Завршни извештаји са рада у групама

  пленарно

 

20,00-20,30

Повратна информаци

пленарно

Оцена и мишљење учесника

20,30

Завршетак курса“