Дани опште медицине

Дани опште медицине
 
 
Београд,  Дом  Војске,  ул. Браће Југовића 19
24 - 25.03.2018. год.
Котизација за  учеснике  је 4.800,00 динара по дану
(уплата на текући рачун 205—8041—21 и у позиву на број навести број акредитације жељеног скупа)
Моле се учесници да при уплати котизације, тачно наведу
назив едукације коју желе да похађају.
 
Субота, 24.03.2018.  у 9 часова
 9,00 - 10,30  предавање
10,30- 12,15 решавање теста
Тест 1
 
Збрињавање пацијената у амбуланти лекара опште медицине у циљу превенције и лечења типа 2 дијабетеса
Акредитовано код Здравственог савета Србије у октобарском акредитационом року
под бројем: А-1-2695/17. Учесницима на тесту доноси 5 бодова

од 12,15 до 13,00  часова кафе пауза

 
Субота, 24.03.2018.  у 13 часова
 13,00 - 14,30  предавање
14,30- 16,30 решавање теста
Тест 2
 
Збрињавање пацијената са жутицом у ординацији лекара опште медицине​
Акредитовано код Здравственог савета Србије у октобарском акредитационом року
под бројем: А-1-2697/17. Учесницима на тесту доноси 5 бодова
 
Недеља, 25.03.2018.
 
СИМПОЗИЈУМ
Палијативно збрињавање и општа медицина: између потреба, могућности и ограничења
Акредитован под бр. А-1-2708/17  са 5 бодова за учеснике
( 9,00 -15 часова)   пријава учесника у 8 часова
 
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(сатница, теме и предавачи)

 

 

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

9-9,30 h

Регистрација учесника

 

 

9,30-10,05h

” Добра смрт”- филозофија и

прижељкивана пракса

предавање

Мр сц мед. др. Златка Марков

10,05-10,40 h

Палијативно збрињавање и нега – стратешки циљеви

предавање

Мр сц мед. др. Милоранка Петров Киурски

10,40-11,15 h

Палијативно збрињавање у старој популацији

предавање

Др Гордана Михајловић

11,15-12 h

Приступ палијативном болеснику у кући

Обрада сценарија

Доц. др Катарина Ставриќ

12- 12,30 h

Кафе пауза

 

 

12,30 -13,15 h

Орална нега код пацијената на палијативном збрињавању

Предавање,

прикази случајева

Прим. др. Љубин Шукријев

13,15 – 14, h

Палијативна нега болесника са декубитусом

Предавање,

прикази случајева

Прим. др. Марта Тундјева

 

14 – 14,30 h

Могућности и ограничења у спровођењу палијативне неге.

предавање

Прим. др. Весна Ђурић

14,30– 15h

Евалуација задовоњства полазника на симпозијуму

 

 

 

 

 

 

*предавање, вежбе, семенар, рад у групи итд.

ЗБРИЊАВАЊЕ ПАЦИЈЕНТА У ОРДИНАЦИЈИ ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ У ЦИЉУ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЛЕЧЕЊА ДМ ТИП 2

ЗБРИЊАВАЊЕ ПАЦИЈЕНТА СА ЖУТИЦОМ У ОРДИНАЦИЈИ ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ