Дани опште медицине 2019

DANI OPŠTE MEDICINE

 

Beograd,  Dom  Vojske,  ul. Braće Jugovića 19

30.03. i 31.03.2019.god.

Kotizacija za  učesnike  je 4.800,00 dinara po danu

(uplata na tekući račun 205—8041—21 i u pozivu na broj navesti broj akreditacije željenog skupa)

Mole se učesnici da pri uplati kotizacije, tačno navedu
naziv edukacije koju žele da pohađaju.

 

 

PRVI DAN (30.03.2019)

 

1. PRISTUP PACIJENTU SA GLAVOBOLJOM U AMBULANTI OPŠTE  MEDICINE

A-1-2914/18 (Test, 5 bodova za učesnike)

MR. SCI  MED. DR MILORANKA PETROV KIURSKI

PROF. DR SVETLANA SIMIĆ

09:00 – 09:30                prijavljivanje učesnika

09:30 – 11:00                uvodna predavanja

11:00 – 11:15                pauza za kafu

11:15 – 12:15                KOMERCIJALNA PREDAVANJA

12:15 -  13:15                POPUNJAVANJE TESTOVA

 

PAUZA ZA RUČAK

(KOKTEL)

 

2. ASERTIVNA KOMUNIKACIJA KAO VEŠTINA ZA UPRAVLJANJE STRESOM

A-1-1647/18 (Test, 5 bodova za učesnike)

PRIM. MR. SCI. DR ZLATKA MARKOV

15:15 – 16:30                uvodna predavanja

16:30 – 16:45                pauza za kafu

16:45 – 17:30                KOMERCIJALNA PREDAVANJA

17:30 -  18:30                POPUNJAVANJE TESTOVA

 

 

DRUGI DAN (31.03.2019.)

 

1. ZBRINJAVANJE ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA U ORDINACIJI LEKARA OPŠTE MEDICINE

A-1-2912/18 (Test, 5 bodova za učesnike)

PRIM. DR SCI  MED DR SUZANA STANKOVIĆ

DOC DR ZAIM JATIĆ

DR DŽANANA JATIĆ

09:00 – 09:30                prijavljivanje učesnika

09:30 – 11:00                uvodna predavanja

11:00 – 11:30                pauza za kafu

11:30 – 12:30                KOMERCIJALNA PREDAVANJA

12:30 -  13:30                POPUNJAVANJE TESTOVA

 

PAUZA ZA RUČAK

(KOKTEL)

 

2. ULOGA IZABRANOG LEKARA U PREVENCIJI, DIJAGNOSTICI I LEČENJU DIJABETESNOG STOPALA

A-1-2193/18 (Test, 5 bodova za učesnike)

PRIM. DR MIRJANA LAPČEVIĆ

15:15 – 16:30                uvodna predavanja

16:30 – 16:45                pauza za kafu

16:45 – 17:30                KOMERCIJALNA PREDAVANJA

17:30 -  18:30                POPUNJAVANJE TESTOVA