Етика у ординацији изабраног доктора

Секција опште медицине

место одржавања ДЗ "Др Ђорђе Ковачевић"Лазаревац,

време : 14. 2. 2019. године у 13 часова

два стручна састанка:

Етика у ординацији изабраног доктора

Акредитовано:  А -1-1018/18 , слушаоци 2 бода, за лекаре

Карика у ланцу Burn-out Sy          

Акредитовано: A -1-1019/18 , слушаоци 2 бода, за лекаре