Прикључи се задњи је воз - уочи рано, Дом здравља Нови Сад

Секција опште медицине

Прикључи се задњи је воз - уочи рано

(значај изабраног лекара и грађана за рану дијагнозу и успешност лечења запаљенског артритиса)

14.03.2019. у 17 часова

Дом здравља Нови Сад

Курс  зa лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре, физиотерапеуте, радне терапеуте, психологе и дефектологе

Национални курс 1. категорије

Акредитовано 22.06.2018.г., A-1-1664/18, са 6 бодова за слушаоце и 12 бодова за предаваче

За чланове СЛД сертификат је гратис. Остали плаћају 2.000,00 дин а медицинске сестре и здравствени техничари 500,00 динара.