Професионални стрес код лекара опште медицине

Истраживање је презентовано на Десетом конгресу лекара опште медицине Србије са међународним учешћем који је одржан на Златибору од 26.9 до 29.9.2019.г.