ХI КОНГРЕС ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ СРБИЈЕ са међународним учешћем
Важно обавештење

Поштоване колегинице и колеге, поштовани сарадници из фармацеутских кућа

Чекали смо до задњег тренутка да донесемо одлуку о одржавању Конгреса Опште медицине 2020. на Златибору.

Обзиром на епидемиолошку ситуацију у нашој земљи и неизвесност тока епидемије, принуђени смо да Конгрес откажемо до даљег, као што су то учинила и медицинска удружења у окружењу. Даља обавештења о Конгресу и осталим активностима секције Опште медицине биће истакнута на нашем сајту www.opstamedicina.org

Поздрав из Секције опште медицине

Председница секције               

прим др Драгана Трифуновић Балановић

 


 

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-00473/2020-01
Датум: 21.05.2020 . године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 27.12.2019. године (број: 153-02-02361/2019-01) у априлском року 2020. године

 

Конгрес Опште Медицине

Акредитациони број: A-1-1198/20

Број бодова:

 За предаваче 13

 За пасивно учешће 8

 За усмене презентације 11

 за постер презентације 9

По 0,5 бодова осталим коауторима усмене и постер презентације (до 3 аутора) 

 

Појединачне и групне пријаве за учешће на Конгресу се подносе Секретаријату Конгреса.

Котизације за чланове СЛД-а и Асоцијације лекара ОМ/ПМ  југоисточне Европе ( у динарској противвредности) износе:

14.400,00 динара, уплата до 01.04.2020.г.

18.000,00 динара, уплата до 01.07.2020.г.

20.400,00 динара, уплата после 01.07.2020.г..

 За лекаре који нису чланови Српског лекарског друштва котизације се наплаћују у двоструком износу.

Котизације можете уплатити на рачун: 205 – 8041 - 21   позив на број: 914/20, сврха уплате: Котизација за Х Конгрес ОМ, прималац: СЛД.

За издавање фактура можете се обратити Ањи Катић на тeл. 011 3346 – 963

Студенти могу учествовати без плаћања котизације, без котизационог материјала.

Сертификати за учеснике ће се давати уз попуњену евалуациону листу

 Појединачни учесници Конгреса самостално обезбеђују смештај преко хотела Мона или користећи друге смештајне капацитете.

 

Секретаријат Конгреса:   Српско лекарско друштво

11000 Београд, Џорџа Вашингтона 19

Тел. +381 11 3234 450 или 064 674 8668

Е-мејл адресе:sld@sld.org.rsompm@sld.org.rs

Сајтови:  www.sld.org.rs

                 www.opstamedicina.org