ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА ( у даљем тексту СЛД)


Поштоване колегинице и колеге,
Подсећамо Вас на традицију обележавања годишњице оснивања СЛД, 6.мај, када ће бити додељене годишње награде Друштва за 2021. годину.

Годишње награде се додељују члановима СЛД за протеклу календарску годину, а награде су следеће:
1. Велики печат-додељује се једна награда која представља највише признање Друштва
2. Награда за животно дело– додељују се највише две наградe и то једна доктору стоматологије и једна доктору медицине.
3. Награда за научно-истраживачки рад- додељују се највише две наградe.
4. Златно перо- додељује се једна награда аутору научног дела из области историје Српског лекарског друштва, историје српске медицине, књижевног дела са медицинском тематиком или објављивање већег броја радова са истом тематиком.
5. Награда за увођење и/или унапређење нових дијагностичких и терапијских метода од великог значаја за струку- додељују се две награде члановима Друштва.
6. Награда за унапређење примарне здравствене заштите- додељују се две наградe члановима Друштва.
7. Награда за набољу секцију СЛД
8. Награда за најбољу подружницу СЛД

У прилогу овога расписа достављамо вам Правилник о додељивању годишњих награда и других признања Српског лекарског друштва у коме су јасно разрађени критеријуми за ваше предлоге. Достављамо и формуларе за предлоге за годишње награде које је неопходно попунити и уз образложени предлог доставити Комисији за награде и признања СЛД.

Уколико имате предлог за неку од наведених награда, молимо да исти доставите Друштву најкасније до 31. марта 2022. године, водећи рачуна да предлажете само оне чланове који су постигли врхунске резултате у домену за коју се награду предлажу. Члановима Српског лекарског друштва сматрају се само они лекари и стоматолози који редовно измирују чланарину. Чланови Академије медицинских наука који се предлажу за неку од награда СЛД морају имати измирену чланарину и за Академију медицинских наука. Предлози за лекаре и стоматологе, који не измирују редовно чланарину неће бити разматрани, зато молимо предлагаче да пре достављања предлога за награде у Стручној служби провере да ли је предложени лекар-стоматолог члан СЛД да би се избегле накнадне непријатности

Предлози за годишње награде морају да садрже опширно образложење и да буду тако документовани да Kомисија за годишње награде Друштва има довољно елемената за оцену вредности оних активности на основу којих се кандидати предлажу за одговарајућу награду. Понављамо да је уз
образложење неопходно доставити и попуњен формулар за одговарајућу награду. 

Молимо Вас, да приликом предлагања кандидата имате у виду изузетан значај ових награда! 

Са поштовањем,

Председник            
Академик Радоје Чоловић

 

ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПРИЗНАЊА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА (у даљем тексту СЛД)

 

Поштоване колегинице и колеге, 

Подсећамо Вас на традицију обележавања годишњице оснивања СЛД, 6.мај, када ће, осим годишњих награда, бити додељена и признања СЛД за 2021.годину. 

Признања СЛД су: повеља, плакета, диплома и захвалница. 

Поменута признања додељују се истакнутим члановима Друштва, као и лицима која нису чланови Друштва, а која су својим радом битно допринели остваривању циљева и задатака Друштва (члан 4. Статута СЛД). Признања се додељују и предузећима, здравственим установама и фармацеутским кућама које су значајно помогле рад и активност Друштва. 

Највише признање је повеља, затим следи плакета, диплома и захвалница. 

ПОВЕЉА се додељује за изузетне резултате, и то у дужем периоду у остваривању циљева и задатака Друштва као и на унапређењу медицинске науке и струке. 

ПЛАКЕТА се додељује за значајан допринос у остваривању циљева и задатака Друштва као и за значајне резултате на унапређењу медицинске науке и струке.

ДИПЛОМА се додељује члановима Друштва и другим лицима и организацијама који су се истакли у раду Друштва и допринели остваривању циљева и задатака Друштва.

ЗАХВАЛНИЦА се додељује појединцима-организацијама које су активно радили на извршавању одређених циљева и задатака Друштва.

Молимо предлагаче, да се приликом давања предлога за признања придржавају горе наведеног редоследа, с тим да обавезно воде рачуна, да када се први пут додељује признање неком лицу или организацији, то признање може бити једино у форми захвалнице. 

Предлоге за признања Друштва треба доставити у писменој форми са адекватним образложењем, водећи рачуна да се предлози односе само на најзаслужније чланове. 

Члановима Српског лекарског друштва сматрају се само они лекари и стоматолози који редовно измирују чланарину, што подразумева измирену чланарину за последњих десет (10) година у континуитету. Предлози за лекаре и стоматологе, који не измирују редовно чланарину, неће се узети у разматрање. 

С тим у вези молимо предлагаче да пре достављања предлога за своје чланове проверите у Стручној служби да ли су лекари-стоматолози, које предлажете за признања, чланови СЛД како би се избегле накнадне непријатности. 

Исто признање може се доделити једном истом лицу-организацији само једанпут.

Рок за достављање писмено образложених предлога за доделу признања Друштва је 31. март 2022. године

С поштовањем, 

Председник           
Академик Радоје Чоловић