ОБАВЕШТЕЊЕ ИСПИТАНИКУ - ЕЛЕКТРОНСКИ КАРТОН У РАДУ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА

Секција Опште медицине
Српско лекарско друштво
                                       
ОБАВЕШТЕЊЕ ИСПИТАНИКУ
 
 ЕЛЕКТРОНСКИ КАРТОН У РАДУ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА
                                               
Влада Р.Србије је 2002.год.усвојила закључак о здравственој политици (документ здравствене политике и визија развоја система здравствене заштите) и тада је званично почела реформа примарне здравствене заштите у Србији. Направљен је акциони план реформе система здравствене заштите до 2015. год.Дефинисани су најважнији циљеви реформе здравственог система а један од њих је и развијање информационог система. Секција опште медицине Српског лекарског друштва иницирала је истраживање о Електронском картону у раду изабраног лекара.
Циљ истраживања:  Анализа постојећих електронских картона,
                                   Предности и недостаци,
                                   Задовољство корисника (лекари и сестре - техничари)
 
Методологија рада : Основни инструмент истраживања је коришћење посебно дизајнираног упитника за изабране лекаре и сестре – техничаре у Р.Србији. који користе електронски картон у свакодневном раду.  Истраживање ће се спровести у Домовима здравља на територији Р.Србије током пет радних дана, у периоду од 07. 03. до 11. 03. 2011. године. Упитник је анониман. Резултати ће бити коришћени искључиво у медицинско-истраживачком раду Секције опште медицине Српског лекарског друштва као Студија пресека.
Сваки Дом здравља, или више мањих Домова здравља, одредиће свог регионалног истраживача, који ће у својој средини организовати истраживање, а потом све одговоре из упитника у електронском облику проследити главном истраживачу студије. Дизајн студије је подржан од стране етичког одбора Научног одбора Секције опште медицине и налази се у прилогу.
 
Главни истраживач је Прим. др сци. мед. Сузана Станковић, специјалиста опште медицине-изабрани лекар.
 
Резултати истраживања  биће презентовани на II Конгресу опште медицине са међународним учешћем, који се одржава на Копаонику, од 23.- 26.09.2011.године.