Електронска пријава сажетака

XII Конгрес лекара Опште медицине Сrбије

Тема*: 
 Хитна стања у Општој медицини
 Пацијенти са малигним оболењима и лекар Опште медицине
 Пост COVID и улога и значај лекара у Општој медицини
 Слободне теме
Презентација*: 
 
Аутор*:    E-маил*: 
Установа*:  Одељење: 

Коаутори: 
 
  Сажетак може да садржи до 350 речи са једноструким проредом.
Садржај сажетка:
1. циљ рада;
2. примењена методологија;
3. резултате приказати тако да образлажу закључак;
4. закључак.
5. Кључне речи
Наслов*: 
Текст сажетка*:
(мах. 350 речи)
Литература:
(мах. 5)
1.
2.
3.
4.
5.