Електронска пријава сажетака

Осми Конгрес Лекара опште медицине Србије

Тема*: 
 Хронична оболења дисајних органа
 Бубрежна инсуфицијенција
 Палијативно лечење
 Слободне теме
Презентација*: 
 
Аутор*:   
    (титула)(име и презиме)
E-маил*: 
Установа*:  Одељење: 

Коаутори: 
   
    (титула)(име и презиме)(установа)(одељење)
   
    (титула)(име и презиме)(установа)(одељење)
   
    (титула)(име и презиме)(установа)(одељење)
   
    (титула)(име и презиме)(установа)(одељење)
   
    (титула)(име и презиме)(установа)(одељење)
   
    (титула)(име и презиме)(установа)(одељење)
   
    (титула)(име и презиме)(установа)(одељење)
   
    (титула)(име и презиме)(установа)(одељење)
   
    (титула)(име и презиме)(установа)(одељење)
   
    (титула)(име и презиме)(установа)(одељење)
 
  Сажетак може да садржи до 350 речи са једноструким проредом.
Садржај сажетка:
1. циљ рада;
2. примењена методологија;
3. резултате приказати тако да образлажу закључак;
4. закључак.
5. Кључне речи
Наслов*: 
Текст сажетка*:
(мах. 350 речи)
Литература:
(мах. 5)
1.
2.
3.
4.
5.