Конференцијa лекара опште медицне Србије са међународним учешћем

Секција ОМ СЛД организоваће Конференцију лекара опште медицне Србије са међународним учешћем од 22.09.-25.09.2022. у Врњачкој бањи. Теме конференције су:

 

1. Новине у дијагностици и терапији хроничних болести

2. Изазови у раду лекара опште/породичне медицине у кризним ситуацијама.

Цена котизације је 14400 РСД(150 евра).

Поштоване колегинице и колеге,

Молимо све ауторе који имају постер приказе на Конгресу да, ради смањења трошкова учешћа, постере не штампају, већ да их  прикажу на пет слајдова у програму Power Point.

Постер треба да садржи:

• Наслов;
• аутор(и);
• установа(е)
• циљ рада;
• методологију примењену у раду;
• резултате рада (приказани довољно детаљно да би могли да образложе закључак);
• закључак
• кључне речи.    

Молимо вас да ваше слајдове у Power Point-у припремите и понесете са собом на Конференцију 

Пример како уредити слајдове у програму Power Point: Линк

Постер приказ је временски ограничен на пет минута

Усмени приказ је ограничен на седам минута и пет минута дискусије


Позивамо лекаре да узму активно учешће у раду конференције својим усменим и постер презентацијама. Рок за пријаву радова је 15.08.2022.

Акредитација скупа код Здравственог савета Србије планирана је за  јулски акредитациони рок.

Упутство за писање сажетака: Сажетак може да садржи до 250 речи. Сваки учесник може да пријави највише два ауторска и два коауторска рада.

 

Online пријава радова/сажетака