ДЕСЕТИ КОНГРЕС ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ СРБИЈЕ са међународним учешћем

Акредитован од стране Здравственог савета Републике Србије, под бројем А-1-1403/19. Намењен за лекаре и фармацеуте.

Број бодова:

  • За предаваче 13 бодова
  • За пасивно учешће 8 бодова
  • За усмену презентацију 11 бодова
  • За постер презентацију 9 бодова
  • Коаутори усмених и постер презентација (до три коаутора) добијају по 0,5 бодова

Х Конгрес лекара опште медицине Србије са међународним учешћем, и ове године ће се одржати на Златибору, у хотелу Мона, од 26. до 29.09.2019. године. Очекујемо да ћемо избором тема и предавача, уз прелепе пејзаже обронака Златибора и угодни амбијент хотела Мона, привући пажњу колегиница и колега из опште медицине.

Теме конгреса: 

1. Претерана примена лекова и дијагностичких процедура у медицини  

2. Породична медицина и употреба друштвених мрежа 

3. Борба са микробима

4. Значај ране дијагнозе и лечења реуматских болести 

5. Разно  

 

Позивају се заинтересоване колегинице и колеге да пошаљу радове за Х Конгрес.

Пријем сажетака до 01.05.2019.г. искључиво преко сајта www.opstamedicina.org  на електронском обрасцу(линк) (или преко линка у наставку: Електронски пријем сажетака).

Један аутор може бити представљен на Конгресу са највише два ауторска и два коауторска рада.

Након прегледа надлежне Комисије биће објављен списак прихваћених радова који ће се публиковати у Зборнику Конгреса.

Презентовање и штампање рада је условљено уплатом котизације за учешће.

 

 Упутство за писање сажетка :

1.      Наслов треба да буде кратак и да јасно указује на природу рада.

2.      Број речи сажетка не сме да прелази 350.

3.      Скраћенице се могу користити ако су дефинисане приликом првог навођења.

4.      Број референци је ограничен на највише пет.

5.      Сажеци не смеју да садрже илустрације нити табеле.

6.      Сажеци морају да садрже:
         – циљ рада;
         – методологију примењену у раду;
         – резултате рада (приказани довољно детаљно да би могли да образложе закључак)
         – кључне речи
         – литературу

7.      У раду не смеју бити наведени фабрички називи лекова

8.      Неће се примати радови који испитују дејство лекова 

9.      Аутори морају водити рачуна да рад буде разумљиво написан јер неће бити накнадно лекторисан

 ● Пример добро написаног сажетка: Зборник Сажетака са Шестог Конгреса лекара Опште Медицине Србије 2015

 

Појединачне и групне пријаве за учешће на Конгресу се подносе Секретаријату Конгреса.

Котизације за чланове СЛД-а и Асоцијације лекара ОМ/ПМ  југоисточне Европе ( у динарској противвредности) износе:

14.400,00 динара, уплата до 01.04.2019.г.

18.000,00 динара, уплата до 01.07.2019.г.

20.400,00 динара, уплата после 01.07.2019.г..

 За лекаре који нису чланови Српског Лекарског Друштва котизације се наплаћују у двоструком износу.

Котизације можете уплатити на рачун: 205 – 8041 - 21   позив на број: 914/19, сврха уплате: Котизација за Х Конгрес ОМ, прималац: СЛД.

За издавање фактура можете се обратити Ањи Катић на тлф. 3346 – 963

Студенти могу учествовати без плаћања котизације, уз добијање сертификата, без котизационог материјала.

Сертификати за учеснике ће се давати уз попуњену евалуациону листу

 Појединачни учесници Конгреса самостално обезбеђују смештај преко хотела Мона или користећи другесмештајне капацитете.

 

Секретаријат Конгреса:   Српско лекарско друштво

11000 Београд, Џорџа Вашингтона 19

Тел. +381 11 3234 450

Е-мејл адресе:sld@sld.org.rs, ompm@sld.org.rs

Сајтови:  www.sld.org.rs

                 www.opstamedicina.org

  

 

Организациони одбор