Конференцијa лекара опште медицне Србије са међународним учешћем

Секција ОМ СЛД организоваће Конференцију лекара опште медицне Србије са међународним учешћем од 23.09.-25.09.2022. у Врњачкој бањи. Теме конференције су:

 

1. Новине у дијагностици и терапији хроничних болести

2. Изазови у раду лекара опште/породичне медицине у кризним ситуацијама.

 

Позивамо лекаре да узму активно учешће у раду конференције својим усменим и постер презентацијама. Рок за пријаву радова је 15.08.2022.

Акредитација скупа код Здравственог савета Србије планирана је за  јулски акредитациони рок.

Упутство за писање сажетака: Сажетак може да садржи до 250 речи. Сваки учесник може да пријави највише два ауторска и два коауторска рада.

 

Online пријава радова/сажетака