КОНФЕРЕНЦИЈА ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ СРБИЈЕ ''КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЛЕКАРА У ОПШТОЈ МЕДИЦИНИ''

КОНФЕРЕНЦИЈА ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ СРБИЈЕ “КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЛЕКАРА У ОПШТОЈ МЕДИЦИНИ”
26.-29.09.2024.
Хотел Мона, Златибор

Програм Конференције
Симпозијум: Обољења респираторног тракта
Симпозијум: Када је бол знак за узбуну? – најчешћи сyмптом са којим се сусрећемо у Општој медицине

Радионице
1. Спирометрија у дијагностици и праћењу терапије – тумачење налаза
2. Оживљавање – безбедно збрињавање пацијената у ситуацијама опасним по живот – Симулацијски центар Љубљане

Округли сто
Законом регулисана здравствена заштита на примарном нивоу – компетенције лекара Опште медицине

Упутство за писање сажетака: до 350 речи видети сажетак на страни 50: линк

Рок за слање сажетака: 15.08.2024. Интернет адреса за слање сажетака: линк

Рана котизација 14.400 дин за чланове, 14400+4000 дин за нечланове.
Котизација укључује присуство свим стручним садржајима, котизациони материја, потврди о присуству-сертификат

За више информација о пакетима zа учешће на Kонференцији 0638712271 или sld@sld.org.rs