СЕДМИ КОНГРЕС ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ са међународним учешћем и XVIII КОНГРЕС ЛЕКАРА СРБИЈЕ

СЕДМИ КОНГРЕС ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ СРБИЈЕ СА  МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
И XVIII КОНГРЕС ЛЕКАРА СРБИЈЕ
Златибор,  Хотел Мона,
29. септембaр - 2. октобар 2016.

 

Медицина у XXI веку  


Теме:
1.    Кардиометаболички синдром
2.    Малигне болести  
3.    Деменције  
4.    Слободне теме  

 

Пријем  сажетака  до 30.04.2016. искључиво преко сајта   www.opstamedicina.org на електронском обрасцу . Један аутор може бити представљен на Конгресу са највише два ауторска и два коауторска рада. Приказ рада(ова) је условљен уплатом котизације за учешће на Конгресу.
Секретаријат Конгреса:
Српско лекарско друштво
11000 Београд, Џорџа Вашингтона 19
Тел. +381 11 3234 450
Tel: 
sld@bvcom.net
ompm@bvcom.net
www.sld-rs.org
www.opstamedicina.org

Котизације можете уплатити на рачун: 205-8041-21   позив на број: 914/13
Примерак потврде о уплати котизације показати Секретаријату Конгреса приликом регистрације и пријема конгресног материјала.
Студенти могу учествовати бесплатно, без добијања котизационог материјала.
Котизација за чланове СЛД и Асоцијације лекара ОМ-ПМ југоисточне Европе износи:
15.000 динара  до      01.07.2016;
18.000 динара  до      01.09.2016;
20.000 динара после  01.09.2016.
Котизације за лекаре  који нису  чланови Српског лекарског друштва су двоструке.

Котизација обухвата: присуство предавањима.............

Упутство за писање сажетка : 
1.    Наслов треба да буде кратак и да јасно указује на природу рада.
2.    Број речи сажетка не сме да прелази 350.
3.    Скраћенице се могу користити ако су дефинисане приликом првог навођења.
4.    Број референци је ограничен на највише пет.
5.    Сажеци не садрже илустрације нити табеле.
6.    Сажеци треба да садрже:
   – циљ рада;
   – метод примењен у раду;
   – резултате рада (приказани довољно детаљно да би могли да образложе       
      закључак);
   – закључак
   – кључне речи
   - литература
7.    У раду не смеју бити наведени фабрички називи лекова
Неће се примати радови који испитују дејство лекова 
 Аутори морају водити рачуна да рад буде разумљиво написан јер неће бити накнадно лекторисан
Пример добро написаног сажетка: Зборник Сажетака са Шестог Конгреса лекара Опште Медицине Србије 2015

Упутство за ауторе прихваћених радова:

Молимо све ауторе који имају постер презентације на Конгресу да, ради смањења трошкова учешћа, постере не штампају, већ да их прикажу на пет слајдова у програму Power Point.

Постер треба да садржи:
• Наслов;
• аутор(и);
• установа(е)
• циљ рада;
• метод примењен у раду;
• резултате рада (приказани довољно детаљно да би могли да образложе закључак);
• закључак
• кључне речи.    
Молимо вас да ваше слајдове у Power Point-у пошаљете најкасније до 15. 09. 2016. на адресу: ompm@bvcom.net  
Пример како уредити слајдове у програму Power Point: Линк
Постер приказ је временски ограничен на пет минута.
Усмени приказ је ограничен на седам минута и пет минута дискусије.

Организациони одбор VII Конгреса

Упутство за писање сажетака