XI КОНГРЕС ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ са међународним учешћем

XI Конгрес лекара опште медицине Србије

са међународним учешћем

Златибор, хотел Мона, 23.09 - 26.09.2021.

Списак прихваћених радова

Електронски образац

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Списак прихваћених радова

Електронски образац

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

 

ПРЕПОРУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА СЛД ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ШИРЕЊА ЗАРАЗЕ SARS-CоV-2 НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА

 

Пред нама је још један конгрес лекара опште медицине , који ће се одржати на Златибору, у хотелу Мона. Захваљујући  познатој лепоти планине Златибор и угодном амбијенту  који пружа хотел Мона, очекујемо да ћемо избором тема и предавача, привући пажњу колега из Опште медицине.

Теме конгреса:
1. Пандемија COVID 19 - како смо се борили  
2. Нови терапијски приступи у лечењу пацијената са хроничним болестима
3. Слободне теме

Пријем сажетака до 30.08.2021. искључиво преко сајта www.opstamedicina.org  на електронском обрасцу(линк).

Један аутор може бити представљен на Конгресу са највише два ауторска и два коауторска рада.

Презентовање и штампање рада је условљено уплатом котизације за учешће.

Ауторима који су имали прихваћене радове на неодржаном Конгресу Опште Медицине Србије, се исти радови прихватају за рад Конгреса ове године и биће штампани у књизи сажетака по уплати котизације

 

За чланове СЛД-а и Асоцијације лекара ОМПМ југоисточне Европе ( у динарској противвредности) : 14400 динара, 
 a за лекаре који нису чланови Српског Лекарског Друштва су двоструке.

 

Котизације можете уплатити на рачун: 205-8041-21   позив на број: 914/18

Студенти могу учествовати  бесплатно, уз добијање сертификата, без котизационог материјала.

Сертификати за учеснике ће се давати уз попуњену евалуациону листу

Секретаријат Конгреса:   Српско лекарско друштво
11000 Београд, Џорџа Вашингтона 19
Тел. +381 11 3234 450

 

Упутство за писање сажетка :
1.      Наслов треба да буде кратак и да јасно указује на природу рада.
2.      Број речи сажетка не сме да прелази 350.
3.      Скраћенице се могу користити ако су дефинисане приликом првог
         навођења.
4.      Број референци је ограничен на највише пет.
5.      Сажеци не смеју да садрже илустрације нити табеле.
6.      Сажеци морају да садрже:
         – циљ рада;
         – методологију примењену у раду;
         – резултате рада (приказани довољно детаљно да би могли да образложе
         закључак);
         – закључак
         – кључне речи
         –литературу
7.      У раду не смеју бити наведени фабрички називи лекова
8.       Неће се примати радови који испитују дејство лекова
9.       Аутори морају водити рачуна да рад буде разумљиво написан јер неће бити накнадно лекторисан

● Пример добро написаног сажетка: Зборник Сажетака са Шестог Конгреса лекара Опште Медицине Србије 2015

Поштоване колегинице и колеге,
Молимо све ауторе који имају постер приказе на Конгресу да, ради смањења трошкова учешћа, постере не штампају, већ да их  прикажу на пет слајдова у програму Power Point.
Постер треба да садржи:
• Наслов;
• аутор(и);
• установа(е)
• циљ рада;
• методологију примењену у раду;
• резултате рада (приказани довољно детаљно да би могли да образложе закључак);
• закључак
• кључне речи.   

 

Молимо вас да ваше слајдове прихваћених радова, у Power Point-у пошаљете најкасније до 20. 09. 2021. на адресу: ompm@sld.org.rs

Пример како уредити слајдове у програму Power Point: Линк

Постер приказ је временски ограничен на пет минута

Усмени приказ је ограничен на седам минута и пет минута дискусије

Организациони одбор

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ